Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till värdepapper

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet värdepapper, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet värdepapper i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "värdepapper".

Värdepapper i en mening

Här nedanför hittar du exempelmeningar till ordet värdepapper.


 1. Bland annat rör det sig om fastigheter och värdepapper.


 2. De jobbade ihop på Scaramuccis företag Sky Bridge Capital, som sysslar med hedgefonder och värdepapper.


 3. Vid det tillfället skulle bolaget betala ut den garanterade avkastningen på sina utestående värdepapper.


 4. Riksbanken skriver att prognosen gällande innehav av värdepapper kommer att vara ungefär oförändrad under 2022.


 5. Det är inte heller möjligt att på annat sätt erbjuda fler än 200 personer rätt att teckna aktier eller värdepapper.


 6. Banken fortsätter också att köpa värdepapper inom ramen på 700 miljarder kronor, även om takten för köpen trappas ner.


 7. Samtidigt meddelas att Riksbanken avser att fortsätta köpa värdepapper under fjärde kvartalet enligt tidigare fattat beslut.


 8. Bolagets värdepapper blev väldigt eftertraktade och steg snabbt i pris innan kurserna snabbt föll och gjorde många ruinerade.


 9. Traditionellt berör finansiell ekonomi monetära transaktioner, där båda sidorna av ett handelsutbyte utgörs av pengar eller värdepapper.


 10. Södergrans och hennes moders ekonomiska tillgångar blev därmed plötsligt värdelösa, eftersom de placerats i ryska och ukrainska värdepapper.


 11. Flera banker och konsortier av banker forskar i utvecklingen av tekniken för fler finansiella syften, som registrering av värdepapper och för överföringar av penningbelopp.


 12. Venezuelanska värdepapper, som till följd av den höga politiska risken ofta ger hög avkastning, ingår ofta i så kallade tillväxtfonder som stora fondförvaltare erbjuder sina kunder.

Synonymer till värdepapper

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet värdepapper följande synonymer: aktie och aktier.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ värdelös värdera ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet värdepapper som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "värdepapper" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "värdepapper" i ett större sammanhang.