Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till varande

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet varande, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet varande i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "varande".

Varande i en mening

Här nedanför hittar du exempelmeningar till ordet varande.


 1. Av särskilt intresse är den i drift varande gasreserven från 1950-talet.


 2. Våra skyddsrum övergavs under vapenvilan som varande under sex eller sju månader.


 3. Hon hjälpte fortfarande sin far ekonomiskt, och de hjälpte varande med att finna förläggare.


 4. Guden, som åkallas som varande den störste, representerar källan till makten och till den kungliga utstrålningen.


 5. Stockholms äldsta, i drift varande urinoar placerades 1890 vid Källargränd intill Börshuset och där står den än idag.


 6. Under de nära 40 år Munthe och Victoria kände varande måste de ha utväxlat hundratals brev men endast 16 finns bevarade.


 7. Urinoaren, som renoverades och moderniserades på 1980-talet, är stadens äldsta fortfarande i drift varande bekvämlighetsinrättning.


 8. Flera av dessa nämnda är ibland nämnda i olika källor som varande fräsmaskinens eller några av dess fundamentala delars upphovsmän.


 9. Hamas varande inför sitt avfyrande av raketer att de ser Israels planerade annektering av delar av Västbanken som en krigsförklaring.


 10. I dokumentären påstods att den ryska staten var direkt inblandad i systematisk dopning, som beskrevs som varande på en "östtysk nivå".


 11. Detta dels eftersom han såsom varande flyttsame inte alltid befann sig på orten, dels eftersom han själv ansågs höra till de andligt väckta.


 12. Medvetandet ses inte av Descartes som en del av den materiella världen, och sålunda inte varande föremål för de strikt mekaniska naturlagarna.


 13. Sedan åtminstone år 200 har denne Judas dock uppfattats som varande Jesu broder Judas som omnämns i Markusevangeliet tillsammans med bland andra Jakob.


 14. Enligt Tacitus hoppades Agrippina att med hennes stöd Britannicus, såsom varande Claudius biologiske son, av staten skulle ses som den sanne tronarvingen i stället för Nero.


 15. Rekordet för världens längst varande regnbåge har hittills hållits av området Yorkshire i England, som 14 mars 1994 upplevde en båge som syntes i sex timmar, enligt Guinness rekordbok.


 16. Principen bakom det här avledda begreppet anför att vilken given kultur som helst ”tenderar att framhärda i sitt varande, antingen genom att dominera andra kulturer eller genom att kämpa mot deras dominans.”.

Synonymer till varande

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet varande följande synonymer: existens.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ varan varandra ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet varande som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "varande" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "varande" i ett större sammanhang.