Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till vädja

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet vädja, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet vädja i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "vädja".

Vädja i en mening

Här nedanför hittar du exempelmeningar till ordet vädja.


 1. I videon kan man höra kvinnan vädja att de ska sluta.


 2. Floyd hörs samtidigt vädja till polisen att han inte kan andas.


 3. Båda ville vara fria och tog till sociala medier för att vädja om hjälp.


 4. Det skulle vara någonting oerhört och jag vill vädja till honom om det.”P.W.


 5. Slutligen fick parlamentet å folkets vägnar vädja om att han skulle hålla sitt löfte.


 6. Syftet var att vädja till ex-presidenten och att be hans anhängare att lämna platsen.


 7. Under fredagen tvingades han vädja till demonstranterna att låta hans restaurang vara.


 8. Hon försöker både delvis vädja och hota lite grann, säger Stefan Åsberg, USA-korrespondent.


 9. Indien skakas av ökande dödstal och den akuta bristen på syrgas har fått regeringen att vädja om hjälp.


 10. Nyligen upphörde meddelanden att komma, vilket fick vännerna att dela klippen och vädja till FN om hjälp.


 11. Anna tvingades att vädja till hertigen av Marlborough för att försäkra sig om att en sådan motion inte lades fram.


 12. Där hörs Trump vädja till Raffensperger om att ändra det redan fastställda valresultatet till presidentens fördel.


 13. Jag kan bara vädja till helsingborgarna, att om man vill ha ett levande city så är det i city vi bör handla, säger han.


 14. Nu tvingas den indiska regeringen vädja om hjälp från resten av världen för att tackla den akuta syrgasbristen på sjukhusen.


 15. Nordkoreas allierade grannland Kina stödjer rådets utökade sanktioner men fortsätter att vädja om dialog för att minska spänningarna i området.


 16. Utöver att vädja till allmänheten att spara på vattnet så har kommunen öppnat en brandpost i Skärhamn där boende på ön kan åka och hämta vatten.


 17. Aktivisterna ska enligt egen förklaring ha vänt sig utomlands med sitt rop på hjälp, efter att försök att vädja till ryska myndigheter misslyckats.


 18. Sedan hon tog till Twitter för att vädja om hjälp för att komma undan sina föräldrar, som hon hävdar utsatt henne för fysisk och psykisk misshandel.


 19. Det allvarliga läget har fått människorättsgrupper och andra att vädja till USA och EU att hejda en offensiv eller att pressa al-Assads allierade att göra det.


 20. Det har inte hjälpt med det höga hotfulla tonläget så därför måste vi vädja till USA för att hitta en väg framåt som gör situationen mindre hotfull och mindre farlig.

Synonymer till vädja

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet vädja följande synonymer: appellera, be, böna, bönfalla, tigga, hemställa och beveka.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ väderprognos vädjan ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet vädja som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "vädja" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "vädja" i ett större sammanhang.