Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till vaccinationskampanjen

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet vaccinationskampanjen, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet vaccinationskampanjen i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "vaccinationskampanjen".

Vaccinationskampanjen i en mening

Här nedanför hittar du exempelmeningar till ordet vaccinationskampanjen.


  1. Slutspurt på vaccinationskampanjen.


  2. De vaccinationscentraler som ställts iordning inför vaccinationskampanjen ska avvecklas i slutet av september.


  3. Nu ger vi oss i kast med de utmaningar vi står inför och utvidgar vaccinationskampanjen, sade Johnson i parlamentet på onsdagen.


  4. Landet har också betalat nästan dubbelt så mycket per dos som exempelvis EU-länderna gjort, och man har lovat att förse Pfizer med viktiga data från vaccinationskampanjen.


  5. Men efter att ha rådfrågat Sveriges kommuner och regioner, SKR:s, jurister fick man i slutet på förra veckan beskedet att det ska vara fritt fram att använda uppgifterna som ett led i vaccinationskampanjen.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ vaccinationskampanj vaccinationskampanjer ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet vaccinationskampanjen som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "vaccinationskampanjen" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "vaccinationskampanjen" i ett större sammanhang.