Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till utställningshall

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet utställningshall, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet utställningshall i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "utställningshall".

Utställningshall i en mening

Här nedanför hittar du exempelmeningar till ordet utställningshall.


  1. Max 30 personer får besöka Köpings stads muséer och utställningshall samtidigt.


  2. Tack vare det förbättrade smittläget kan nu Köpings stads museér och utställningshall öppna igen.


  3. På tisdagen öppnar Köpings stads museér och utställningshall, där konst av bland annat akvareller och pasteller ställs ut.


  4. I anslutning finns en utställningshall där fynd från gravens närområde visas och en biograf som visar en informationsfilm.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ utställningsdesign utställningshallar ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet utställningshall som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "utställningshall" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "utställningshall" i ett större sammanhang.