Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till undanskymd

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet undanskymd, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet undanskymd i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "undanskymd".

Undanskymd i en mening

Här nedanför hittar du exempelmeningar till ordet undanskymd.


  1. Under kriget spelade han emellertid en mera undanskymd roll.


  2. Rosenberg kom inte att avancera inom den nazistiska hierarkin, utan spelade en tämligen undanskymd politisk roll.


  3. Den tidiga reklamen för den första typen av kommersiella mensskydd gavs en undanskymd plats i tidningar riktade mot kvinnor.


  4. Lutze utnämndes till ny stabschef för SA och hela organisationen fick en mera undanskymd roll, medan SS konsoliderade sin makt.


  5. Sedan massakern vid Himmelska fridens torg i Peking, Kina den 4 juni 1989 har demokratirörelsen haft en mer undanskymd roll i landet.


  6. Jämfört med sina föregångare under Nordirlands värsta orosår på 1970- och 80-talen har dock CIRA genom åren fört en relativt undanskymd tillvaro.


  7. Det som då började med en tredjeplats och förhoppningar om att vara med och bryta svensk medaljtorka i OS i Tokyo har nu förvandlats till en mera undanskymd delad 17:e plats.

Synonymer till undanskymd

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet undanskymd följande synonymer: avlägsen.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ undanröja undantag ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet undanskymd som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "undanskymd" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "undanskymd" i ett större sammanhang.