Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till tillverkad

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet tillverkad, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet tillverkad i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "tillverkad".

Tillverkad i en mening

Här nedanför hittar du exempelmeningar till ordet tillverkad.


 1. Men ubåten var tillverkad lokalt. .


 2. Kommissvärja m/1685 tillverkad av Vira bruk.


 3. Kommendervärja tillverkad av Vira bruk 1716.


 4. Karolinsk ryttarvärja tillverkad av Vira bruk.


 5. En kondom för kvinnor tillverkad av polyuretan.


 6. Predikstolen är från 1842 och tillverkad i Västerås.


 7. Bågen är 108 centimeter lång och tillverkad av idegran.


 8. Predikstolen är gjord i barockstil och är tillverkad 1638.


 9. Studsare med flintlås av snapplåstyp, tillverkad i Stockholm år 1710.


 10. Zorns unga kvinna i morgonbadet är en meter hög och tillverkad i brons.


 11. Den är liksom cuppan i Ucklum tillverkad av en gnejs som finns i trakten.


 12. Dessutom är ubåten tillverkad på så sätt att den inte ska kunna upptäckas.


 13. Tjära tillverkad på björknäver är en kunskap som varit känd i tusentals år.


 14. Byrå tillverkad i Tibro under tidigt 1900-tal, rikligt dekorerad med intarsia.


 15. Dess bågsträng är 130 cm lång och sannolikt tillverkad av en sena från något djur.


 16. Den är antagligen från 1600-talet, tillverkad i Västerås och bär en åldermannaranka.


 17. Flintlåsmusköt med 1600-talspipa, tillverkad i Stockholm under 1700-talets första hälft.


 18. En ny dopfunt av Liss Eriksson tillverkad av vit fransk sandsten tillkom vid ombyggnaden.


 19. Eskorten kom till staden den 13 december, där kungens lik lades i ekkista tillverkad på platsen.


 20. Hjälmen är tillverkad av vit metall, utsmyckad med guldränder med symbolen gethornen i brons ovan.


 21. Altaruppsatsen i senbarock är tillverkad i polykrom marmor och har ett träkrucifix från 1700-talet.


 22. Takkronan är tillverkad i Stockholm av glastillverkaren Melchior Jung och har funnits på Skokloster sedan 1672.


 23. Det försvårar möjligheterna att upptäcka ubåten, som dessutom är tillverkad för att inte synas i omgivningarna.


 24. Den äldsta bevarade lastbilen från Tidaholms Bruk, en "kombinerad person och lastautomobil", tillverkad år 1907.


 25. Vraket identifierades snart som Mary Rose tack vare inskriptioner på en av bronskanonerna som var tillverkad 1537.


 26. Här står den nya 1,7 meter höga skulpturen Ellips, tillverkad av italiensk carraramarmor som tål ett nordiskt vinterklimat.


 27. En kapellorgel till Petruskapellet tillverkad av A Magnussons Orgelbyggeri AB kom till kyrkan från Trandareds kyrka år 1996.


 28. Senare berättade han att den var tillverkad av en österrikisk mästare 150 år tidigare, och hade köpts av furstefamiljen Gagarin.


 29. Howard Head marknadsförde med början 1969 en tennisracket som var tillverkad av polyeten (en typ av plast) mellan aluminiumskikt.


 30. Ett försök med en fullstor staty, tillverkad i ett lättare material, visade dock att detta projekt inte var möjligt att genomföra.


 31. Transformatorn är tillverkad av ABB i Ludvika och ska kopplas in mellan vindkraftverk på Åndberg och kraftledningsnätet på 400 kilovolt.


 32. Luxlampan var en högeffektiv fotogenglödljuslampa lämpad för gatubelysning eller i fyrtorn, tillverkad av firman AB Lux på Lilla Essingen.


 33. Släpgrävmaskinen, tillverkad av Bucyrus Company i USA, användes vid utgrävningen av St James och i den södra delen av Hyde Park nära Museum.


 34. Altaruppsatsen är tillverkad av Niels Läs (eller Niels Läse) och uppsattes alltså först i Marstrands kyrka år 1696, och målades under samma tid av Eric Grijs.


 35. Karl XII ville iaktta striden personligen och lät sig bäras vid infanteriet på en bår som spänts mellan två hästar, tillverkad av Mora kompani i Dalregementet.


 36. På senare år har man även kommit fram till att ekologisk bomull har mindre påverkan på miljön och det är därför att rekommendera före konventionellt tillverkad bomull.


 37. En målning är från ett altarskåp, som tidigare var i Salems kyrka men nu finns i Statens historiska museum, och den kan dateras till 1480-talet och är tillverkad i Hermen Rodes verkstad.


 38. Källan har tidigare varit inbyggd i en enkel träbyggnad och I samband med att den höga stenmuren byggdes på 1850-talet tillkom i stället den nuvarande gjutjärnspumpen tillverkad vid Hälleforsnäs bruk i Södermanland.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ tillverka tillverkade ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet tillverkad som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "tillverkad" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "tillverkad" i ett större sammanhang.