Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till tema

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet tema, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet tema i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "tema". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet tema kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är teman, temana och temat. Om du klickar på den böjning av ordet tema som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Tema i en mening

Tema är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar till tema.


 1. 18-20, tema: Samhällets stöd.


 2. • 28 juli kl.18-20, tema: Juridik.


 3. Ökade klyftor ett tema på toppmötet.


 4. • 30 juni, kl.18-20, tema: Rättsväsendet.


 5. Vissa stafetter har ett tema eller uppdrag.


 6. Kärleken är ett återkommande tema i Dvärgen.


 7. Pjäsens centrala tema är kärlek och fruktbarhet.


 8. Flygande återkommer som ett tema genom hela serien.


 9. Spänningar mellan könen är ett annat centralt tema.


 10. • 16 juni, kl.18-20, tema:Våldsutsatta kvinnors vardag.


 11. Sedligheten är ett återkommande tema i Kerfstedts böcker.


 12. Dessa evenemang har ofta ett tema, exempelvis "surrning".


 13. Ett annat tema hos Kerfstedt är den kvinnliga sjukligheten.


 14. Det är ett mycket bra tema på många sätt i det här området.


 15. I en intervju förklarade Kesha ytterligare om låtens tema:.


 16. Scenproduktionen följde albumomslagets tema med arktiska isberg.


 17. Det skulle komma att bli ett återkommande tema i deras relation.


 18. Ett genomgående tema är förhållandet mellan sken och verklighet.


 19. Några av hennes senare historiska romaner hade spionage som tema.


 20. Han har också lyft fram detta tema för att ta röster från Le Pen.


 21. Innehöll i huvudsak reprisserier, ofta med ett tema i varje nummer.


 22. Onkel Toms stuga domineras av ett tema: slaveriets ondska och omoral.


 23. Detta är ett tema som går igen i hennes berättelser från den första ..


 24. Ett annat tema i serien är den upprepade användningen av bokstaven "v".


 25. I isländska finns bevarade former i verbens tema där v har fallit bort.


 26. Att livet måste fortsätta är ett återkommande tema bland de vi pratar med.


 27. Inom 45 minuter, två ytterligare tweets på samma tema, allt enligt planen.


 28. Han drar som vanligt ordentligt på sitt bästa tema: migranterna över havet.


 29. Konstnären Susanna Arwins har arbetat med tanten som tema i flera decennier.


 30. Varje träff har ett tema som kommer benas utav de som deltar men även av kvinnojouren.


 31. Utöver familjens och äktenskapets tema är kerewefolkets traditioner ett centralt tema.


 32. Hör i videon ovan vad ordföranden för Stockholm Pride säger om årets festival och tema.


 33. Dessa tema gör det möjligt att anpassa utseendet på ikonerna och bakgrunden på konsolen.


 34. Cementen, som även nämns i titeln, är en symbol som understryker utanförskapet som tema.


 35. Ett centralt tema hos Thomas Mann är det ömsesidiga beroendet mellan konsten och ekonomin.


 36. • 11 augusti, kl18-20, tema: Beslutsfattare, hur kan vi förändra samhället till det bättre?


 37. Omsorgen om samhällets nödställda var även ett tema som behandlades i Kerfstedts litteratur.


 38. Musikens styrka och skönhet som ett medium för kommunikation är ett centralt tema i romanen.


 39. Ett centralt tema i pjäsen, som kan ges skilda läsarter, är att man inte kan köpa sig vänskap.


 40. Inspirationen till lekplatsens tema kom från Tunaparkens historia med det försvunna Tuna slott.


 41. Årets tema är den arktiska regionen som ett hav av möjligheter, med betoning på transportfrågor.


 42. Ett tema av kamratskap mellan spelaren och en AI-kontrollerad partner var en svårighet för Ueda.


 43. Artisten förvandlade varje sång till en liten pjäs på ett avslutat tema med en eller två hjältar.


 44. Låtskrivandet fortsatte fram till början av våren 2009, med romantiska ideal som genomgående tema.


 45. Sedan millennieskiftet har minst fem "årsnummer" av Pilote givits ut, varje gång med ett nytt tema.


 46. Ett centralt tema genom hela diktsviten är Kristus död som centrum i den "fallna historiens värld".


 47. I många storstäder har körförbud utfärdats och även i Sverige är miljözoner ett hett politiskt tema.


 48. Ett tema som går igen i Philip Sidneys The Countess of Pembroke's Arcadia från slutet av 1500-talet.


 49. Varje nummer presenterade ett tema, såsom en nybyggd damm, konstitutionella reformer eller Röda armén.


 50. Under föreställningen som har bin som tema fick publiken lyssna till musik på både harpa och klarinett.

Teman i en mening

Teman är en böjningsform av ordet tema, här nedan hittar du exempelmeningar till teman.


 1. Pjäsen har två skilda teman.


 2. Titeln ”Os Caprichos” anspelar på dolda teman.


 3. Han använder heller inte cossante-formens klassiska teman.


 4. Därefter vände sig Pasolini mot klassiska mytologiska teman.


 5. Sinnessjukdom, svek, dödssynd, oskuld och illusioner är andra teman.


 6. Nedan skildras tre andra viktiga teman: tidegärden, tiden och staden.


 7. Ljudavdelningen försökte också att skildra spelets mörka teman genom ljud.


 8. I varje medlemsstat användes de fyra teman som ansågs mest lämpade just där.


 9. Sedan 2003 publicerar Dargaud enstaka nummer av tidningen, kring olika teman.


 10. I och med att systemprogramvara 3.70 släpptes, lade Sony till stöd för teman.


 11. I kommentarerna lyfte juryn fram romanens teman (politik, språk och allegori):.


 12. Marschen gick genom sju triumfportar bemålade med teman från slaget vid Poltava.


 13. Den har tagit upp teman som barnpassning, tvångssterilisering och religiösa frågor.


 14. Liknande teman går igen även i hennes vuxenlitteratur, skriven på 1970- och 1980-talen.


 15. Här visas ett tiotal stora utställningar per år och ett flertal mindre på varierande teman.


 16. Gemensamt för hennes senare romaner är att vitt skilda teman vävs samman till en berättelse.


 17. Arbetslaget var intresserade i berättelsens mörka teman uppställda mot de "vackra" miljöerna.


 18. Beaty och Weiner argumenterade även för att kärlek och hat är centrala teman i V for Vendetta.


 19. Showen var uppdelad i fyra olika teman och varje tema innehöll särskild klädsel och rekvisita.


 20. Könsroller är för övrigt centrala teman i flera verk, i synnerhet Trettondagsafton och Macbeth.

Temana i en mening

Temana är en böjningsform av ordet tema, här nedan hittar du exempelmeningar till temana.


 1. Många av temana återvänder dock i Kafka på stranden från tidigare romaner.


 2. Edward Callan definierar dikten som en filosofisk dikt, snarare än en kristen, och menar att Auden använder sig av tre tekniker för att skildra de filosofiska temana.

Temat i en mening

Temat är en böjningsform av ordet tema, här nedan hittar du exempelmeningar till temat.


 1. För Trump var det också temat.


 2. Hållbarheten var temat för dagen.


 3. Det andra och starkare temat är kärleken.


 4. I andra gbespråk måste temat vara bestämt.


 5. Leklanda är en unik lekplats på temat militär flygbas.


 6. Det centrala temat i romanen är familjen och äktenskapet.


 7. Han fick inspiration till temat från "Yesterday" av The Beatles.


 8. Vi bestämde oss för temat universum, säger konstnären Giovanna Aguirre.


 9. Pjäsen har kallats en moralitet över temat skuld, straff och försoning.


 10. Men det skräckflörtande temat togs inte emot väl av den iranska regimen.


 11. I vissa gbespråk suffigeras en temamarkör till det element som utgör temat.


 12. Det mörka temat som är genomgående i serien tror han inte avskräckt säljaren:.


 13. En bok om tolerans, där temat var människors likheter, olikheter och tolerans.


 14. Han försöker nu via crowdfunding få ihop pengar till en bok på temat migration.


 15. I Rays sista film Agantuk är det en ljusare stämning, men temat är inte ljusare.


 16. Half-Life och dess expansioners titlar följer alla temat med vetenskapliga termer.


 17. I Köpmanholmen pågår i sommar en konst- och historieutställning på temat tvätt och tvagning.


 18. Flaggan sammanfaller med en fokusvecka på temat hbtqi, med målet att höja kunskapsnivån i kommunen.


 19. –  Alla är inte lika glada åt det här temat och har ifrågasatt att vi gör det, säger Linda Blomgren.


 20. Förutom åminnelse av Förintelsens offer är temat för mötet på torsdagen bekämpandet av dagens antisemitism.

Synonymer till tema

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet tema följande synonymer: ämne.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ telugu temadag ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet tema som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "tema" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "tema" i ett större sammanhang.