Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till sydstatsgeneralen

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet sydstatsgeneralen, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet sydstatsgeneralen i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "sydstatsgeneralen".

Sydstatsgeneralen i en mening

Här nedanför hittar du exempelmeningar till ordet sydstatsgeneralen.


 1. Statyn av sydstatsgeneralen Robert E.


 2. Se klippet när statyn av sydstatsgeneralen Robert E.


 3. Manifestationen i delstaten Virginia skedde i protest mot att en staty av sydstatsgeneralen Robert E Lee ska tas ner.


 4. Förra året hade de lokala myndigheterna i Charlottesville beslutat att ta ned statyn på sydstatsgeneralen, Robert E Lee.


 5. Protesten riktade sig mot beslutet att ta bort en staty av sydstatsgeneralen Rober E Lee från en av Charlottesvilles parker.


 6. Högerextremister och vitmaktanhängare hade samlats för att demonstrera mot ett beslut att flytta en staty av sydstatsgeneralen Robert E Lee.


 7. Motivet för den högerextrema demonstrationen i Charlottesville som hölls i helgen var att en staty av sydstatsgeneralen Robert E Lee skulle avlägsnas.


 8. De hade samlats i en motdemonstration mot högerextremister och vitmaktanhängare som protesterade mot ett beslut att flytta en staty av sydstatsgeneralen Robert E Lee.


 9. Sedan Charlottesville i delstaten Virginia, beslutade att flytta en staty av sydstatsgeneralen Robert E Lee har staden fått återkommande besök av protesterande högerextremister.


 10. Lördagens demonstrationen gick under parollen ”Förena högern” och arrangerades i protest mot beslutet att ta bort en staty av sydstatsgeneralen Robert E Lee från en av Charlottesvilles parker.


 11. Antirasisterna hade samlats för att protestera mot vitmaktanhängare, vilka i sin tur samlats i Charlottesville för att protestera mot ett beslut att flytta en staty av sydstatsgeneralen Robert E Lee.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ sydstatsflaggen sydstatsgeneraler ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet sydstatsgeneralen som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "sydstatsgeneralen" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "sydstatsgeneralen" i ett större sammanhang.