Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till Sydossetien

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet Sydossetien, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet Sydossetien i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "Sydossetien".

Sydossetien i en mening

Här nedanför hittar du exempelmeningar till ordet Sydossetien.


  1. Då besökte han bland annat Sydossetien.


  2. Den ryska offensiven i Sydossetien utvidgades snabbt även till georgiskt territorium.


  3. Samma officer uppgavs även ha suttit som försvarsminister i Sydossetien, under pseudonym.


  4. Ett vittnesmål” (2007) om Tjetjenien och ”Bilder av ett litet krig” (2009) om Sydossetien.


  5. Det handlar om att det inte finns en acceptans för annekteringen av Sydossetien och Abchazien.


  6. Relationen mellan Ryssland och Georgien har varit frostig ända sedan Rysslands annektering av Sydossetien och Abchazien 2008.


  7. En väpnad konflikt mellan Georgien och Ryssland blossade upp i augusti 2008 efter georgiska försök att återta kontrollen över Sydossetien.


  8. De ryska styrkorna drog sig senare tillbaka från Georgien men har förblivit i Abchazien och Sydossetien sedan dessa direkt efter kriget utropat sig som självständiga stater.


  9. I praktiken sätter dock de fastlåsta konflikterna i de ryskstödda utbrytarrepublikerna Abchazien och Sydossetien för tillfället helt stopp för alla georgiska medlemskapsförhoppningar.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ Sydkorea Sydow ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet Sydossetien som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "Sydossetien" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "Sydossetien" i ett större sammanhang.