Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till sommarvilla

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet sommarvilla, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet sommarvilla i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "sommarvilla". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet sommarvilla kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är sommarvillan. Om du klickar på den böjning av ordet sommarvilla som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Sommarvilla i en mening

Sommarvilla är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar till sommarvilla.


  1. Hennes förebild var Munthes egen sommarvilla på Capri, San Michele.


  2. Loviseberg uppfördes som sommarvilla 1862–1864 och byggdes vid sekelskiftet 1900 om för att bli permanentbostad.


  3. Nuvarande byggnad uppfördes 1884−85 som sommarvilla för landshövdingen Lennart Reuterskiöld och hans blivande fru Ingegerd Posse.


  4. Leufvenmark och fick sitt nuvarande utseende på 1860-talet under vinhandlaren Johan Daniel Grönstedt som hade Berglunda som sommarvilla.


  5. Slottet ansågs dock vara alltför fuktigt för Victorias hälsa och hennes föräldrar förklarade sig beredda att bekosta byggandet av en ny sommarvilla på en torrare plats.

Sommarvillan i en mening

Sommarvillan är en böjningsform av ordet sommarvilla, här nedan hittar du exempelmeningar till sommarvillan.


  1. In på 1940-talet och efter andra världskriget växte en ny typ av sommarhus fram som var betydligt mindre än den klassiska så kallade sommarvillan, oftast i storleksklassen 20–50 m².

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ sommarvikarier sommarvillor ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet sommarvilla som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "sommarvilla" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "sommarvilla" i ett större sammanhang.