Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till societet

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet societet, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet societet i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "societet". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet societet kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är societeten och societeter. Om du klickar på den böjning av ordet societet som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Societet i en mening

Societet är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar till societet.


  1. Den kungliga glansen lockade dit Skånes societet, samt även stor del av huvudstadens övre skikt, till baler och andra evenemang.


  2. Hon fick genast bekanta bland finska kollegor och lyckades genom dem bli inbjuden till landets högsta societet och även göra ett hemma hos-reportage med presidentparet.


  3. När Mr Lindblom i vintras började slå sig fram i Kaliforniens högre societet fick han snart klart för sig att om han verkligen skulle lyckas nå toppen måste han äga och köra en automobil.

Societeten i en mening

Societeten är en böjningsform av ordet societet, här nedan hittar du exempelmeningar till societeten.


  1. Han uppmärksammades av sopranen Gabriela Horvátová, som vägledde honom genom societeten.


  2. Den 15 oktober hade pjäsen premiär och som förpjäs spelades pjäsen En räddande engel, en enaktare som Leffler dramatiserat utifrån sin egen novell En bal i societeten.


  3. Året efter invigningen återkom flera patienter och ryktet om brunnen spreds, särskilt i den förnämare societeten, mycket tack vare Döbelius dubbla roll som framstående läkare och affärsman.

Societeter i en mening

Societeter är en böjningsform av ordet societet, här nedan hittar du exempelmeningar till societeter.


  1. Vinskänkarnas och traktörernas societeter existerade fram till 1846 då skråväsendet avskaffades i Sverige.

Synonymer till societet

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet societet följande synonymer: de förnäma.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ societensis societetshus ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet societet som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "societet" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "societet" i ett större sammanhang.