Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till skramla

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet skramla, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet skramla i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "skramla".

Skramla i en mening

Här nedanför hittar du exempelmeningar till ordet skramla.


  1. Hör han inte hur knotorna skramla, när han rör sig?


  2. Estefania Fijo kallar det för det ”tyst protest”, att skramla med nycklar och kastruller vid ett givet klockslag.

Synonymer till skramla

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet skramla följande synonymer: klirra, rassla och slamra.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ skottskadad skrapa ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet skramla som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "skramla" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "skramla" i ett större sammanhang.