Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till revolution

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet revolution, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet revolution i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "revolution". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet revolution kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är revolutionen, revolutionens, revolutioner, revolutionerna och revolutionernas. Om du klickar på den böjning av ordet revolution som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Revolution i en mening

Revolution är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar till revolution.


 1. Det här är en revolution, säger han.


 2. Annars är det ingen revolution, säger Mina Naguib. .


 3. Filmen innebar en revolution för den finska filmproduktionen.


 4. Vi har världens chans till att få till en politisk revolution.


 5. Detta skulle i så fall innebära en revolution i franskt politiskt liv.


 6. En revolution inom yazidiernas religion som kommit till efter IS attack.


 7. ”I dag marscherar vi för att ro segern i hamn för vår segerrika revolution.


 8. –Jag tror att det blir ännu en revolution eller en fortsättning av den förra.


 9. Uppmaningar till väpnad revolution spreds på sociala medier dagarna innan stormningen.


 10. Tunnlar för tåg- och vägtrafik började byggas under 1800-talets industriella revolution.


 11. Historiker har analyserat revolutionen som en revolution med social och etnisk bakgrund.


 12. Vi ville göra revolution mot shahens diktatur för att få rättvisa, frihet och demokrati.


 13. 1917 var året då ryska medborgare visade sitt missnöje mot tsarregeringen genom revolution.


 14. En vapenlös revolution som kastade om maktbalansen i världen och förändrade landet i grunden.


 15. Efter tre månader av revolution har de (politikerna) bevisat att de inte kommer att förändras.


 16. Han sade att den driver med tanken att starta en revolution, men att han tycker om tanken i sig.


 17. De som var på gatorna för 40 år sedan och krävde shahens abdikering kräver i dag en ny revolution.


 18. Pamfletten var ett inlägg i den brittiska debatten om den revolution som just då pågick i Frankrike.


 19. År 1820 utbröt en revolution i staden Porto i norra Portugal under ledning av José da Silva Carvalho.


 20. Efter att deras seger i presidentvalet 1951 hade underkänts, ledde MNR en framgångsrik revolution 1952.


 21. Henriks intresse för europeiska affärer sträckte sig till en attack mot Martin Luthers tyska revolution.


 22. För detta sista steg används idag en hydraulisk press, som har orsakat en revolution inom oljebranschen.


 23. Motsättningarna rörde enligt vissa inte uteslutande, eller primärt, frågan om reformism kontra revolution.


 24. Ett inbördeskrig kan vara en fas i en statskupp eller revolution, där parterna strider om att regera landet.


 25. I februari 1946 hjälpte Dellinger till att grunda den radikala pacifistkommittén för icke-våldsam revolution.


 26. De menar att vägen till total jämlikhet mellan könen endast kan nås genom en revolution mot dessa företeelser.


 27. Teknisk revolution hos Farc-gerillanSe Tigran Feiler och Sara Murillo Cortes reportage från Farc-gerillans läger.


 28. De han var mest aktiv i var dock Augustiorden, som firade minnet av Gustav III:s revolution 1772, och Par Bricole.


 29. Irans västvänliga regim föll 1979 för en USA-fientlig revolution och en islamisk republik, en ”gudsstat”, utropades.


 30. Organisationen stöds av unga kvinnor som Shagufta Bhaldar, som ser den nya lagen som en revolution för jämställdhet.


 31. Diskussioner om väpnad revolution har förts på sociala medier sedan valet, ofta via grupper som Qanon och Proud Boys.


 32. Det var i Leipzig den fredliga revolution tog fart som skulle få muren och kommunismen att falla för snart 30 år sedan.


 33. På detta sätt kunde Storbritannien införa reformer utan revolution under intryck av omvälvningarna i framförallt Frankrike.


 34. Republikanerna ville ha revolution och den 15 november omringades kejsarpalatset och regeringsbyggnaderna i Rio de Janeiro.


 35. I februari utbröt revolution i Ryssland till följd av första världskriget som förde med sig ekonomisk kris, svält och kaos.


 36. Sakta höll landet på att återhämta sig efter en intensiv revolution, som ledde till både en ny ledare och ett nytt statsskick.


 37. Alban Berg och Arnold Schönberg var under unga åren vuxit ur det senromaniska språket och startade tolvtonsmusikens revolution.


 38. Han trodde, som många andra, att en revolution när som helst kunde utbryta i England, och menade att säkra Towern var centralt.


 39. Mycket riktigt blev det revolution i Tyskland och försök att gripa makten, under ledning av det kommunistiska Spartacusförbundet.


 40. USA startade via en revolution och en frihetskamp, det finns en lång tendens att vara misstänksam mot statsmaken, säger Trägårdh.


 41. Frigörandet av vidsträckta ytor bland höga och smäckra kolonner utgjorde en arkitektonisk revolution som var säregen för Persien.


 42. Den stora depressionen under trettiotalet, tycktes för många bekräfta att jämställdhet inte kunde uppnås utan en politisk revolution.


 43. Under firandet av 39-årsdagen av sandinisternas revolution talade Nicaraguas president Daniel Ortega till tusentals i huvudstaden Managua.


 44. Andra tror istället att det var en revolution med bakgrund i de olika folkslagen, som förvärrades av den ekonomiska skillnaden mellan dem.


 45. Bara 18 månader gammal tvingades prinsen och hans familj fly efter att hans farbror, kung Konstantin I av Grekland, avsatts i en revolution.


 46. Frankrike antog en trikolor som flagga, och sådana blev därmed närmast liktydiga med revolution och republikanska statsskick under 1800-talet.


 47. Hon argumenterar för att varje land måste finna sin egen väg för att utvecklas och att en demokratisk revolution inte kan tvingas på ett folk.


 48. Rött kan till exempel symbolisera både kärlek, synd och revolution, samtidigt som röda hus eller röda kläder ger ytterligare andra associationer.


 49. Den var dock i många stycken föråldrad och hade inte förmått hänga med i den sjöstrategiska revolution som flyg och fartygsbaserat flyg utgjorde.


 50. Ursprungligen motsatte sig Goldman allting som inte var en fullständig revolution, men en gång utmanades hon av en äldre arbetare på första raden.

Revolutionen i en mening

Revolutionen är en böjningsform av ordet revolution, här nedan hittar du exempelmeningar till revolutionen.


 1. ”Ni kan inte stoppa revolutionen!


 2. För mig personligen var revolutionen bra.


 3. Resultatet av revolutionen märks av än i dag.


 4. Det är bara några år innan den franska revolutionen.


 5. Se de unika bilderna från Ryssland under revolutionen.


 6. - Missnöjet bland folket har pågått sedan revolutionen.


 7. Man kan inte lägga effekterna av revolutionen bakom sig.


 8. Det tog tid innan jag accepterade revolutionen, säger han.


 9. 1965 lämnade han Kuba för att fortsätta revolutionen i Afrika.


 10. Kanske är mediefriheten den enda framgången efter revolutionen.


 11. Efter revolutionen följde ett blodigt krig med grannlandet Irak.


 12. Den gröna industriella revolutionen har bara börjat, säger Löfven.


 13. Efter revolutionen har situationen för de fattiga förbättrats något.


 14. Men den pågående revolutionen ger hopp om bättre ekonomi i framtiden.


 15. Innan revolutionen var Iran på många sätt ett västerländskt samhälle.


 16. Skalvet av revolutionen 1979 i Iran nådde även Sverige och svenskarna.


 17. Underrättelsetjänsten bildades redan 1918 efter den ryska revolutionen.


 18. Protesterna var de största sedan den så kallade gröna revolutionen 2009.


 19. Den plundrades och skadades 1793, under upptakten till franska revolutionen.

Revolutionens i en mening

Revolutionens är en böjningsform av ordet revolution, här nedan hittar du exempelmeningar till revolutionens.


 1. ”Det kokar i revolutionens vagga” analys av SVT:s Eu-korrespondent.


 2. 1965 försvann plötsligt den kubanska revolutionens andreman från offentligheten.


 3. Det är få av revolutionens löften som har förverkligats, trots att det gått 40 år.


 4. De avrättningar som skedde 1988 är det viktigaste som hänt i revolutionens historia.


 5. För mig är det revolutionens hjärta, säger Mona Eltahawy i en intervju med France24. .


 6. Makten ligger nu i händerna på militären och revolutionens hopp är nästan ett minne blott.


 7. Jag tror man ibland förbiser krigets påverkan på revolutionens gång, säger Shahryar Bahremandi. .


 8. Ön har haft en omstridd status sedan Kinas dåvarande nationalistiska regering tog sin tillflykt dit efter den kommunistiska revolutionens maktövertagande.


 9. Vår nation kommer att ta hand om den här minoriteten som skanderar slagord mot lagen och människors önskan, och förolämpar revolutionens heligheter och värden.


 10. Díaz-Canel säger att hans mandat är att försvara, förfina och ge kontinuitet åt den kubanska revolutionen, och att Raúl Castro förblir revolutionens ledare, enligt Reuters.


 11. ”Vår nation kommer att ta itu med den här minoriteten som skriker slagord mot lagen och människors önskemål och förolämpar revolutionens helighet och värderingar”, skriver president Hassan Rohani på regeringens hemsida.

Revolutioner i en mening

Revolutioner är en böjningsform av ordet revolution, här nedan hittar du exempelmeningar till revolutioner.


 1. -  Min generation har dåliga erfarenheter från tidigare blodiga revolutioner.


 2. Den liberala demokratin trycks tillbaka i världen, inte främst av militärtvåld eller revolutioner.


 3. Europa gråter”, och L-ledaren Jan Björklund skriver ”Du har överlevt krig, ockupation och revolutioner.


 4. I Daniel Ritters avhandling om obeväpnade revolutioner har det som i dag blivit känt som den islamiska revolutionen i Iran en unik ställning.

Revolutionerna i en mening

Revolutionerna är en böjningsform av ordet revolution, här nedan hittar du exempelmeningar till revolutionerna.


 1. Under de franska och amerikanska revolutionerna hade upplysningens idéer om mänskliga rättigheter tillämpats.

Revolutionernas i en mening

Revolutionernas är en böjningsform av ordet revolution, här nedan hittar du exempelmeningar till revolutionernas.


 1. Texten löd: “Nej till vanhelgandet av Tunisien, revolutionernas land”.

Synonymer till revolution

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet revolution följande synonymer: omstörtning, omvälvning och revolt.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ revolt revolutionera ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet revolution som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "revolution" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "revolution" i ett större sammanhang.