Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till pint

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet pint, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet pint i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "pint". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet pint kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är pints. Om du klickar på den böjning av ordet pint som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Pint i en mening

Pint är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar till pint.


  1. Stämpeln markerade att glaset rymde exakt 1 pint eller en halv pint.


  2. En man som 1790 i Ninfield bytte sin hustru mot en halv pint (ca 3 dl) gin på byns värdshus ändrade sig senare och köpte tillbaka henne.

Pints i en mening

Pints är en böjningsform av ordet pint, här nedan hittar du exempelmeningar till pints.


  1. Men förslaget som kanske har väckt flest reaktioner är att åter igen tillåta de brittiska måttenheterna som till exempel pounds, ounces och pints vid försäljning av livsmedel och andra varor.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ pinschern pinuppa ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet pint som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "pint" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "pint" i ett större sammanhang.