Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till pelagialen

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet pelagialen, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet pelagialen i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "pelagialen".

Pelagialen i en mening

Här nedanför hittar du exempelmeningar till ordet pelagialen.


  1. Plankton som under hela sin livscykel uppehåller sig i pelagialen kallas holoplankton medan de som bara tillbringar en fas av sina liv där (som till exempel larver) kallas meroplankton.


  2. Vertikalt kan havet uppdelas i pelagialen, "den fria vattenpelaren", som utgör större delen av havets vattenmassa och som i sin tur uppdelas i olika zoner med skilda ljus-, temperatur- och tryckförhållanden.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ pektin pelagisk ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet pelagialen som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "pelagialen" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "pelagialen" i ett större sammanhang.