Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till Paulus

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet Paulus, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet Paulus i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "Paulus".

Paulus i en mening

Här nedanför hittar du exempelmeningar till ordet Paulus.


 1. Den förste var påven Johannes Paulus II.


 2. Paulus VI tjänade som påve från 1963 till sin död, 1978.


 3. Brödraskapets statuter godkändes av påve Paulus V år 1615.


 4. Paulus kyrka (finska: Paavalinkirkko) är en kyrka i Helsingfors.


 5. Han studerade nu på nytt Bibeln, framför allt Romarbrevet av Paulus.


 6. Han meddelar att Neros förföljelse ledde till Petrus och Paulus död.


 7. Under 400-talet skrev ett antal författare att Nero dödade Petrus och Paulus.


 8. Fönsterna från koret föreställande Petrus och Paulus flyttades till tvärskeppen.


 9. ”Efter Notre-Dame står nu även Petrus och Paulus katedral i hjärtat av Nantes i brand.


 10. Författaren nämner också Paulus brev till laodikeerna och hans brev till alexandrinarna.


 11. Aposteln Paulus tar upp frågan om moraliskt ansvar i Romarbrevet, i vilket han skriver: "Vad nu?


 12. År 1957 övertogs klostret av Heliga Franciskas oblater och 13 år senare av Helige Paulus bebådelsesystrar.


 13. År 2000 förklarade påven Johannes Paulus II att More skulle vara alla statsmäns och politikers beskyddare.


 14. Biskop Eusebios av Caesarea (cirka 275–339) var den förste som skrev att Paulus halshöggs under Neros styre.


 15. När Fredman tar på sig rollen av apostel i Paulus spår är det inte Paulus som förlöjligas, möjligen Fredman.


 16. Flera andra rapporter finns om att Paulus skulle ha överlevt sina två år i Rom och därefter rest till Hispania.


 17. Ovanför portalen minner en inskription om att kyrkan helgades åt de heliga Joakim och Anna under påve Paulus V:.


 18. Johannes Paulus II valdes till påve 1978 vilket innebar att en nationell galjonsfigur fick internationellt inflytande.


 19. Synden ses därför av Paulus som en boja som Kristus har brutit sönder så att människan har frihet att uppfylla Guds vilja.


 20. Han hade gått ut för att möta en Saulus, men se, Saulus var redan förvandlad till en Paulus, som skulle mer arbeta än de alle.


 21. Planen utarbetades av Friedrich Paulus, som senare skulle komma att leda den 6:e tyska armén i slaget vid Stalingrad 1942–1943.


 22. I sig utgör brevet en övertygande påminnelse om att både Petrus och Paulus hade tjänat Gud genom att utan egen förskyllan få lida.


 23. Denna berättelse slutar med att Paulus fortfarande är i livet och att Nero lyder Guds bud genom att inte förfölja några fler kristna.


 24. De katolska breven utgör, efter de fyra evangelierna och Paulus brev, den tredje stora samlingen skrifter som ingår i Nya testamentet.


 25. Utanför, vid sidorna av dessa kolonner finns två skulpturer föreställande aposteln Petrus till vänster och till höger troligen Paulus.


 26. I den grekisk-ortodoxa kyrkans bibel är de katolska breven placerade före Paulus brev, medan de i den latinska kyrkans är placerade efter.


 27. Mellan det första och det andra kapellet har Giovanni Lanfranco utfört fresken Den helige Antonius Abboten besöker den helige Paulus av Thebe.


 28. Påve Paulus V, kardinal Pietro Aldobrandini och adelsdamen Olimpia Aldobrandini bekostade projektet, vilket leddes av Martino Longhi den yngre.


 29. Detta verkar stå i direkt motsats till det Paulus skriver, nämligen ”att människan blir rättfärdig på grund av tro, oberoende av laggärningar”.


 30. Den katolska kyrkans överhuvud, påven, var 1978–2005 polacken Karol Wojtyła, som påve under namnet Johannes Paulus II (på polska: Jan Paweł II).


 31. Under åren har flickornas försvinnande kopplats till allt från maffian, attentatet mot påve Johannes Paulus II och våldtäkter inom Vatikanstaten.


 32. Påve Paulus VI, som genomförde omfattande reformer av den katolska kyrkan under 1960-talet, kommer inom kort att helgonförklaras, meddelar Vatikanen.


 33. Därmed skulle Paulus medarbetare Silvanus vara upphovet till den goda grekiskan, att citaten hämtats från Septuaginta och att teologin liknar Paulus’.


 34. Med 20 minuter kvar av matchen fick Danmark straff efter att Yussuf Poulsen tämligen enkelt gått omkull i straffområdet i en duell med Paulus Arajuuri.


 35. År 422 skrev Augustinus av Hippo i en kommentar till det andra Thessalonikerbrevet (2:1–11) att han trodde att Paulus där nämnde den kommande Antikrist.


 36. Giovanni Baglione har utfört sidoväggarnas fresker: Carlo Borromeo och Filippo Neri till vänster och Paulus, den förste eremiten och Stefanos till höger.


 37. För första gången någonsin ordnade S:t Petrus och S:t Paulus syrisk-ortodoxa kyrka i Hallunda en utomhusgudstjänst för 500 personer på söndagsförmiddagen.


 38. Arborelius blev utnämnd till biskop av påve Johannes Paulus II i november 1998 och biskopsvigdes i december samma år i St Eriks katolska domkyrka i Stockholm.


 39. Paulus sägs vidare också ha skrivit till personerna Filemon och Titus och två brev till Timotheos (allt som allt de tretton brev som bär Paulus namn i moderna biblar).


 40. Vänster tvärskepp har altarmålningen Madonnan och Barnet med de heliga Petrus, Paulus, Hieronymus, Thomas av Aquino, Johannes av Gud och en ängel, utförd av Francesco Ragusa.


 41. När det gäller flickan som försvann sist handlade en av de första teorierna om att hon kidnappats i syftet att användas som utbyte mot mannen som sköt påve Johannes Paulus II 1981.


 42. Det faktum att författaren brukar Septuaginta, likheten med Paulus teologi och att författaren inte ger sken av att ha känt Jesus personligen, talar emot att Petrus är författaren.


 43. Den förs fram av påven Paulus VI i hans Humanae vitae 1968 där det fastställs att användande av preventivmedel, sterilisering, abort och skilsmässa är mot den gudomliga naturrätten.


 44. Thomas Cromwell, earl av Essex och kungens rådgivare, föreslog Anna för att kunna sluta ett förbund med Annas bror Vilhelm V av Kleve och därigenom skapa ett nätverk mot påven, Paulus III.


 45. Liknande förhållanden står att finna främst i Lukasevangeliet, Uppenbarelseboken och de pseudopaulinska Pastoralbreven, vilka anses ha skrivits vid en senare tid än den när Paulus skrev sina brev.


 46. Kristen tradition och sekulära historiska källor betraktar Nero som den förste kejsaren att genomföra omfattande förföljelser av kristna, och ibland som den som dödade apostlarna Petrus och Paulus.


 47. Första tiden efter händelsen misstänkte man att fallet hade koppling till en okänd persons försök att frige den man som fängslats efter ett mordförsök på dåvarande påven Johannes Paulus II år 1981.


 48. Att mottagarna befinner sig i Mindre Asien och att författaren förefaller bekant med förhållandena där, samt att brevet är i Paulus anda, tyder på att brevet i stället kan ha skrivits i Mindre Asien.


 49. Ungefär vid den tid (1298) som Israel Erlandsson arbetade med legendframställningen började ärkebiskopen i sin titulatur ta upp martyrerna Laurentius och Erik som förstärkning till apostlarna Petrus och Paulus.


 50. I detta sammanhang verkar ordet ”katolsk” ha använts för att betona brevens allmänna eller universella publik, och därigenom särskilja dem från Paulus brev, vilka var riktade till enskilda församlingar eller personer.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ Paulsson Peder ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet Paulus som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "Paulus" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "Paulus" i ett större sammanhang.