Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till öst

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet öst, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet öst i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "öst".

Öst i en mening

Här nedanför hittar du exempelmeningar till ordet öst.


 1. Vy genom lindallén mot öst.


 2. I Europa är läget värst i öst.


 3. Parkståket mot öst, sommaren 2006.


 4. Orkanen Henri närmar sig nu från öst.


 5. Resan öst till Ontario tog tre dagar.


 6. Där svängde kortegen mot öst och Strömgatan.


 7. Regnet kommer att fortsätta från väst till öst.


 8. Längst i öst låg Lilla Munkan och Stora Munkan.


 9. Problemen i öst följde Kohl under hela 1990-talet.


 10. Hans Christian kommer från väst och Isolde från öst.


 11. Från slottets Östra fasad skjuter ut två flyglar mot öst.


 12. Längs gränsen i öst finns avlagringar från jura och krita.


 13. I öst möts dess utbredningsområde med utbredningsområdet för P.


 14. Det är inte bara Sverige som har drabbats av köldvågen från öst.


 15. Det är en enorm attraktionskraft mellan väst och öst, säger han.


 16. Parken genomskärs från öst till väst av en stor väg, Strasse des 17.


 17. Djupa klyftor och hårda ord skiljer öst från väst i EU:s budgetstrid.


 18. Cypern och Grekland vill ha starkare stöd i grälen med grannen i öst.


 19. Spela klippet ovan för att se tre snillrika rymningar från öst till väst.


 20. Berlinfrågan blev en källa till upprepade konflikter mellan öst och väst.


 21. I själva verket var avtalet oanvändbart för Antonius som befann sig i öst.


 22. Det gränsar till Benin i väster, Tchad och Kamerun i öst och Niger i norr.


 23. Inlandet strax öst om Höga kusten utgör ett storskaligt sprickdalslandskap.


 24. Det var en bred kompromiss som inte delar Europa i två delar, öst och väst.


 25. Skillnaderna mellan väst och öst uppstod på vikingatiden och äldre medeltid.


 26. De romerska områdena delades nu mellan Octavianus i väst och Antonius i öst.


 27. Själva ön kan nås via två broar; Pålsundsbron i öst och Långholmsbron i väst.


 28. I de västra delarna behövs parasoll samtidigt som vädret i öst kräver paraply.


 29. De har haft änglavakt, säger Björn Öberg, presstalesperson på polisregion öst.


 30. Scenbyggnaden hade större volymer och anslöt som en egen byggnadskropp mot öst.


 31. Parken fortsätter mot öst som en strandpromenad ända fram till Stockholms stadshus.


 32. Tornet är 27,4 m högt, och 35,9 m från öst till väst och 32,6 m från nord till syd.


 33. I öst ligger den förhållandevis platta ön Nólsoy, som skärmar stadens naturliga hamn.


 34. Utredningsgruppen är sammansatt av personal från flera polisområden i Polisregion öst.


 35. Här är några av de frågor som för tillfället orsakar gnissel mellan öst och väst i EU:.


 36. Den enda öppna vägförbindelsen mellan öst och väst i Ottadalen är E16 över Valdresflya.


 37. Koret hade innan ombyggnationen nio spetsbågiga fönster, tre var i norr, öst och söder.


 38. De antika grekerna hade inget ris, men de kände till dess existens som en maträtt i öst.


 39. Det är flera regnområden som närmar sig från öst, säger SVT:s meteorolog Nils Holmqvist.


 40. Det mesta av landet täcks av mäktiga sandavlagringar, bara i öst kommer urberget i dagen.


 41. Solsystemets längsta kanjonområde skär fram över 4 023 km från öst till väst på Marsytan.


 42. Nigeria består mest av urberg (prekambriska bergarter), i öst delvis täckta av lavamassor.


 43. I dalgångar från nordväst kommer floden Niger, och från öst dess viktigaste biflod, Benue.


 44. Taina, som är finländska, menar att guldet även betyder oerhört mycket i grannlandet i öst.


 45. Anstalten i region öst ska ha cirka 400 platser och bli en sluten anstalt i säkerhetsklass 2.


 46. Västtyskland måste på något sätt stabilisera läget i DDR och hindra flyktingströmmar från öst.


 47. Mellan åren 1945 till 1961 flydde cirka tre och en halv miljoner människor från öst till väst.


 48. Men Österrike visade samtidigt prov på det de lovat, att vara en brobyggare mellan öst och väst.


 49. Under hela 1800-talet diskuterades frågan om Stockholms skydd mot angrepp, huvudsakligen från öst.


 50. Som en del av bygget kom två kvarter öst om stationen och ett kvarter väst om stationen att rivas.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ ösregna östasiater ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet öst som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "öst" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "öst" i ett större sammanhang.