Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till olycksfall

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet olycksfall, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet olycksfall i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "olycksfall". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet olycksfall kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är olycksfallet. Om du klickar på den böjning av ordet olycksfall som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Olycksfall i en mening

Olycksfall är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar till olycksfall.


  1. Om man blir akut sjuk eller om ett olycksfall inträffar kan man via tjänsten larma sjukvårdspersonal direkt.


  2. Det finns inga brottsmisstankar utan det verkar vara ett rent olycksfall, säger Torbjörn Roos, vakthavande befäl på polisregion Bergslagen.


  3. Vi har bara bedrivit verksamhet i drygt ett år och användandet ökar kraftigt och jag har förstått att sjukhusen ser en ökad statistik av olycksfall.


  4. Den plötsliga döden, i exempelvis hjärtdöd eller olycksfall, sägs medföra svårare och längre sorgeförlopp, kanske även större förnekelse av förlusten.


  5. Bedömningen är att det här är och betrakta som ett tragiskt olycksfall och ingen misstanke om brott finns, säger Björn Öberg, polisens presstalesperson.


  6. Bedömningen är att det här är att betrakta som ett tragiskt olycksfall och ingen misstanke om brott finns, säger Björn Öberg, polisens presstalesperson.

Olycksfallet i en mening

Olycksfallet är en böjningsform av ordet olycksfall, här nedan hittar du exempelmeningar till olycksfallet.


  1. Det är det första olycksfallet i årets bergsbestigarsäsong i Nepal, där bergskedjan Himalayas ligger.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ olycksbådande olyckshändelse ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet olycksfall som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "olycksfall" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "olycksfall" i ett större sammanhang.