Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till olycksbådande

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet olycksbådande, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet olycksbådande i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "olycksbådande".

Olycksbådande i en mening

Här nedanför hittar du exempelmeningar till ordet olycksbådande.


  1. Den har länge ansetts som en olycksbådande fågel och förknippats med döden.


  2. Enligt de antika källorna föregicks Alexanders död av en rad olycksbådande tecken.


  3. Inför det spreds en olycksbådande varning genom staden Butembo, belägen i Kongo-Kinshasas provins Nord-Kivu.


  4. Mugabe sade att Mnangagwa gjort samma misstag som Mujuru, och han lät olycksbådande gentemot dem som utmanar om presidentposten.


  5. Sun Dianying hade även för avsikt att plundra Xiaoling, men just när plundringen skulle påbörjas utbröt ett kraftigt åskoväder och detta sågs som ett olycksbådande tecken och det skrämde iväg gravplundrarna.

Synonymer till olycksbådande

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet olycksbådande följande synonymer: illavarslande, sinister, ominös och skickelsediger.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ olyckligtvis olycksfall ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet olycksbådande som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "olycksbådande" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "olycksbådande" i ett större sammanhang.