Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till ofantligt

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet ofantligt, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet ofantligt i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "ofantligt".

Ofantligt i en mening

Här nedanför hittar du exempelmeningar till ordet ofantligt.


  1. Priset skulle dock bli ofantligt.


  2. Det regnar även ofantligt mycket, säger Nitzan Cohen.


  3. USA:s bidrag till klimatförändringarna är ofantligt stort.


  4. Det har varit en ofantligt stökig väderhelg med ett historiskt regnande.


  5. Biden säger vidare att insatsen har varit ofantligt dyr, orsakat mycket smärta och kostat många liv.  .


  6. Det är ofantligt stora skador på byggnader, både privata och kommunala, säger Johan Kallin Stropp, inre befäl på Gästrike räddningstjänst.


  7. Mästerverk eller inte efter att den svenska konstnären Kristoffer Zetterstrand värmde upp i sin ateljé har nu storyn exploderat till något ofantligt mycket större.


  8. Den viktigaste importartikeln till Kina, på vilken engelsmännen förtjänade ofantligt, var opium, en av Brittiska Indiens huvudprodukter, vars förbrukning grep alltmer kring sig, i synnerhet i Kinas kustprovinser.

Synonymer till ofantligt

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet ofantligt följande synonymer: agglofantisk.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ oerhört ofarbar ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet ofantligt som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "ofantligt" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "ofantligt" i ett större sammanhang.