Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till nejsidan

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet nejsidan, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet nejsidan i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "nejsidan".

Nejsidan i en mening

Här nedanför hittar du exempelmeningar till ordet nejsidan.


  1. Det är relativt dött lopp mellan ja-och nejsidan i folkomröstningen men cirka 80 procent av invånarna i Katalonien är för att omröstningen genomförs.


  2. nejsidan står vänstergruppen GUE/NGL (med svenska V), ytterhögern i ID, miljöpartistiska De gröna/EFA (med svenska MP) samt stora delar av EU-skeptiskt konservativa ECR (däribland svenska SD).

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ nejlikväxter neka ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet nejsidan som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "nejsidan" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "nejsidan" i ett större sammanhang.