Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till modifikation

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet modifikation, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet modifikation i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "modifikation". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet modifikation kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är modifikationer. Om du klickar på den böjning av ordet modifikation som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Modifikation i en mening

Modifikation är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar till modifikation.


 1. Detta påstående är en sanning, men med viss modifikation.


 2. En annan modifikation var ett försök att skapa ett tungt jaktplan.


 3. Att Redoine Faïd lämnat gangsterlivet bakom sig visade sig snart vara en sanning med modifikation.


 4. Det blir väl en sanning med modifikation då, så mycket som möjligt ska ju naturligtvis gå till föreningarna.


 5. Mjöd har ofta framställts som något av en allmogedryck bland de slaviska folken, vilket är en sanning med modifikation.


 6. Det fanns även en lagbaserad modifikation kallad Underworld Bloodline som skapades för att marknadsföra Sony Pictures kommande film Underworld.


 7. Efter viss modifikation på dess drivkälla, tillsammans med ett nytt torn samt en ny kanon, döptes stridsvagnen till T-54 som började tillverkas 1947.


 8. När regionspresidenten säger att det är en jordskredsseger är det en sanning med modifikation, säger Per Anders Engler, SVT Nyheters utsände på plats i Barcelona.


 9. Scott vill också få stopp på försäljning och inköp av så kallade ”bump stocks”, det vill säga den modifikation som fästs på vapen för att göra dem helautomatiska.

Modifikationer i en mening

Modifikationer är en böjningsform av ordet modifikation, här nedan hittar du exempelmeningar till modifikationer.


 1. En del modifikationer kom att börja säljas i affärer.


 2. Efter modifikationer ökades detta till 16 grader, vilket följaktligen ökade räckvidden till 20 400 m.


 3. Valve släppte även ett Software Development Kit som tillät utvecklare att modifiera spelet och skapa modifikationer.


 4. Parlamentet antog en Act of Uniformity följande vår som med vissa modifikationer återställde Cranmers bönbok från 1552.


 5. Detta är också en delorsak till att vissa källor inte överensstämmer rörande vilka modeller som introducerade vilka modifikationer.


 6. Dupond-Aignan säger, enligt Reuters, att han har skrivit under ett avtal med Le Pen som innebär vissa modifikationer av hennes program.


 7. Denna taktik användes fram tills några brittiska amiraler prövade ut nya, mera aggressiva modifikationer på denna taktik under sent 1700-tal.


 8. Namnet används både för amerikanska varianter och egna modifikationer, och följs av en alfanumerisk kombination som betecknar närmare modell.


 9. Half-Life har haft en märkbar kulturell påverkan och dess uppföljare och många modifikationer har gett upphov till en stor mängd fans inom datorspelsvärlden.


 10. Enligt marinarkeologen Fred Hocker finns det mycket lite bevis som stödjer tesen om att Vasa genomgick några omfattande modifikationer efter att kölen sträckts.


 11. Båda dessa modifikationer, tillsammans med tillförandet av en ny Mercury-motor med 905 hk (675 kW) och en andra kulspruta i det bakre tornet, resulterade i Blenheim Mk.IV.


 12. Han framlade därefter för lagtima riksdagen 1870 samt för lag- och urtima riksdagarna 1871 olika modifikationer av sitt första förslag, men inte heller någon av dessa blev i sin helhet antagen av båda kamrarna.


 13. Han stod i begrepp att storma staden, medan engelska flottan erövrade forten och uppbrände de kinesiska fartygen, då Kina åter gjorde fredsanbud och 27 maj antog de förra fredsvillkoren med några modifikationer.

Synonymer till modifikation

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet modifikation följande synonymer: modifiering, ändring, förändring, jämkning och variant.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ modersmål modig ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet modifikation som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "modifikation" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "modifikation" i ett större sammanhang.