Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till minnesvård

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet minnesvård, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet minnesvård i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "minnesvård".

Minnesvård i en mening

Här nedanför hittar du exempelmeningar till ordet minnesvård.


  1. Troligen är den en minnesvård efter någon som avlidit.


  2. Han har numera två gravar, en grav i kapellet i Ravenna och en minnesvård i Basilica di Santa Croce di Firenze i Florens.


  3. Som en minnesvård över Ansgar och hans missionsarbete restes år 1834 det stora stenkorset, Ansgarkorset, på höjden inom den gamla fornborgen på Björkö.


  4. Svenska Akademien lät på Klara kyrkogård i Stockholm 1832 resa en minnesvård över sin ledamot och hugfäste även 1861 hans minne genom en medalj, då Bernhard von Beskow författade hans biografi.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ minnesvärd minns ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet minnesvård som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "minnesvård" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "minnesvård" i ett större sammanhang.