Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till miniatyr

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet miniatyr, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet miniatyr i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "miniatyr".

Miniatyr i en mening

Här nedanför hittar du exempelmeningar till ordet miniatyr.


  1. Det är ett Sverige i miniatyr med stor lagmoral.


  2. En elisabetansk Maundy, miniatyr av Teerlinc, cirka 1560.


  3. Östbergs lusthus var något kraftigare och liknade dåtidens villabyggnad i miniatyr.


  4. Inne i temaparken finns ett Vimmerby i miniatyr där man kan gå omkring bland de små husen.


  5. Det ena är ett porträtt utfört i olja på träpanel och det andra är en miniatyr av Nicholas Hilliard.


  6. I parken finns ett litet bostadsområde i miniatyr med en scen på ena sidan och rutschkanor på andra sidan.


  7. De flesta planeterna i solsystemet har egna system med månar, för jätteplaneterna kan det påminna om solsystem i miniatyr.


  8. Leksaken är en miniatyr av ett armborst som kan skjuta iväg tandpetare så hårt att den kan tränga igenom läskburkar, äpplen och kartong.


  9. Edvard utbildades tillsammans med framstående ädlingars söner som särskilt utsetts att ingå i hans uppvaktning, som en sorts hov i miniatyr.


  10. Kring år 1592 satt drottningen också modell för Isaac Oliver som var elev till Hilliard och som målade en ofullbordad miniatyr av Elisabet (vänster) som sedan använts som mall till flera etsningar av drottningen.

Synonymer till miniatyr

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet miniatyr följande synonymer: liten.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ mingla minibuss ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet miniatyr som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "miniatyr" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "miniatyr" i ett större sammanhang.