Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till mimade

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet mimade, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet mimade i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "mimade".

Mimade i en mening

Här nedanför hittar du exempelmeningar till ordet mimade.


  1. Andra ljudfilmer som gjordes före 1920-talet baserades på ett flertal olika system, oftast med skådespelare som mimade till tidigare ljudinspelningar.


  2. Filmen bestod av filmade sekvenser där Ramstedt mimade och rörde sig till musiken, som framtogs genom en grammofonskiva och spelades med så kallad playback-teknik.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ milvaria mimar ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet mimade som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "mimade" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "mimade" i ett större sammanhang.