Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till mätt

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet mätt, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet mätt i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "mätt". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet mätt kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är mätte. Om du klickar på den böjning av ordet mätt som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Mätt i en mening

Mätt är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar till mätt.


 1. Skalvet har mätt 5,3 på Richterskalan.


 2. KI har mätt sedan mitten av 1990-talet.


 3. Jag vågar inte säga hur mycket längre vi är, jag har inte mätt ..


 4. Manien att vilja äta sig mätt, sedan man har arbetat sig hungrig!


 5. I rumtidsgeometriska termer är den inte mätt av Minkowskimetriken.


 6. Den sittande presidenten Rouhani är reformist med iranska mått mätt.


 7. Mount Everest är jordens högsta berg mätt i meter över havet (m ö.h.).


 8. Hon sa att hon inte är mätt på elitidrott, utan vill utvecklas i annat.


 9. Ja i våra mått mätt var det en omfattande insats med många timmars arbete.


 10. Denna byggnaden var i färöiska mått mätt, ett storslaget byggnadsverk i sten.


 11. Placeringar som med Alexandersson-mått mätt är långt under det vi vant oss vid.


 12. Denna höjd är mätt till själva bergets höjd och inte med snöhättans höjd inräknat.


 13. Det blev en författning som även mätt med europeiska mått var modern och progressiv.


 14. 2,7 är relativt kraftigt med svenska mått mätt, så det har nog känts, säger Björn Lund.


 15. Det 17 våningar och 66 meter höga huset, mätt från Stora Badhusgatan, började byggas 1927.


 16. Samtidigt som verken efter norska mått mätt var stora verksamheter, var de små internationellt.


 17. Mellan 2013 och 2017 stod USA för 34 procent av den totala vapenexporten i världen mätt i pengar.


 18. Större stjärnor använder sitt bränsle mycket snabbt och är kortlivade, med astronomiska mått mätt.


 19. Gumiljovs leverne förblev alltid anspråkslöst, trots att han tjänade bra med sovjetiska mått mätt.


 20. Jättebältan har 15 cm långa klor (eller 20 cm mätt längs bågen), vilket är rekord i hela djurriket.


 21. Sernander mätte eken på 1930-talet och då hade den en omkrets på 6,1 meter mätt 1,5 meter över marken.


 22. Nigeria har med afrikanska mått mätt en stor stadsbefolkning; cirka 40 % av befolkningen bor i städer.


 23. Shinjukustationen är världens mest använda järnvägsstation, åtminstone mätt i antalet passagerare per dag.


 24. Inom några år hade de mätt de gravitationella effekterna på planetens bana från pulsaren och den vita dvärgen.


 25. Området upplever ovanligt varmt väder på flera håll och det finns ett antal platser där man mätt över 17 grader.


 26. Hennes totala höjd, mätt från botten av kölen till toppen av bryggan, var 32 m (53,33 m till toppen av skorstenen).


 27. Det finns inga officiella mätningar, men någon som mätt i området pratade om att det kom 70-100 mm bara på någon timme.


 28. Man har mätt utsläpp i luften av små partiklar, PM2,5, och rankningen baseras på ett medelvärde för de senaste två åren.


 29. FN har mätt nivåer på utbildning och hälsovård i låginkomstländer sen 90-talet och nu fruktar man en kraftig försämring.


 30. Få israeler tänkte sig nog att detta skulle kunna ske, trots att israelisk politik med svenska mått mätt är väldigt kaotisk.


 31. Fiberinnehållet gör att man blir mätt av att äta relativt få grönsaker, utan att man har fått i sig speciellt många kalorier.


 32. Nigerias väg- och järnvägsnät är välutbyggt med afrikanska mått mätt, men har försvagats av bristande underhållsinvesteringar.


 33. Staden hade hemsökts av tyfus och kolera och dödligheten var mycket hög, även mätt i jämförelse med andra europeiska storstäder.


 34. Även mätt med internationella mått tillhörde stormaktstidens reglering av Stockholm till de mest omfattande i 1600-talets Europa.


 35. Frankrike är det land i världen där det strejkas mest, men även med franska mått mätt tros den pågående strejken bli mycket omfattande.


 36. Oljetankern har enligt rapporterna 38.000 ton petroleumprodukter ombord, vilket gör lasten ganska liten med moderna supertanker-mått mätt.


 37. Kronofogden har mätt ut anläggningen eftersom nuvarande fastighetsägare har skulder på hundratusentals kronor, det rapporterar Hem å Hyra.


 38. Någon som mätt i området pratade om att det kom 70-100 mm bara på någon timme, säger Josef Persson, insatsledare Räddningstjänsten Bollnäs.


 39. Nepal, där Mount Everest tillsammans med hälften av världens 14 högsta berg ligger, har aldrig mätt berget och använder höjden 8 848 meter.


 40. Vid den här tiden bodde 92 000 invånare i Stockholm och dödligheten var mycket hög, även mätt i jämförelse med andra europeiska storstäder.


 41. Utöver förskolor har arbets- och miljömedicin i Örebro även mätt temperaturen på vård- och omsorgsboenden, vilket SVT Örebro tidigare rapporterat om.


 42. En ny studie har mätt den psykiska ohälsan hos 110 utvalda kvinnor med så kallat premenstruellt dysforiskt syndrom, PMDS, och resultaten är nedslående.


 43. Samma experimentella data visar att tiden mätt med klockor i ett gravitationsfält egentiden (proper time) inte följer speciella relativitetsteorins regler.


 44. Det innebär att Portugal, ett med europeiskt mått mätt redan drogliberalt land, blir ett av få EU-länder där det är lagligt att skriva ut cannabis på recept.


 45. Tokyo Station (Tokyo-eki) är den överlägset största järnvägsstationen i Japan, åtminstone mätt i antal tåg per dag - över 4 000 tåg passerar stationen varje dag.


 46. Mycket lite är känt om Lettices utbildning, men de brev av hennes hand som existerar idag visar på att hon antagligen fick en, med den dagens mått mätt, god skolning.


 47. Italien har EU:s näst högsta statsskuld, mätt som andel av BNP, men den populistiska regeringen säger att man behöver låna och spendera mer pengar för att få igång ekonomin.


 48. Stockholms stads största träd mätt i volym är Prins Eugens ek på Waldemarsudde, och till stadens äldsta träd, cirka 800 år, räknas Birger jarls ek vid Essingeleden på Kungsholmen.


 49. Vid de fåtal tillfällen som rödlon dödar hjortdjur, äter den sig mätt och begraver sedan kadavret under snö eller löv för att senare komma tillbaka vid ett flertal tillfällen för att äta.


 50. Med en av Europas längsta kuststräckor och ganska goda djupförhållanden i hamnar, svarar sjöfarten för en dominerande del av transporterna i Sveriges utrikeshandel cirka 90 procent mätt i volym.

Mätte i en mening

Mätte är en böjningsform av ordet mätt, här nedan hittar du exempelmeningar till mätte.


 1. Hennes fjärde stöt mätte 17,85.


 2. Hans längsta notering mätte 87.58.


 3. Det omtvistade området mätte 13 500 km².


 4. 2012 mätte ett jordskalv i Danmark 4,4 på Richterskalan.


 5. På tisdagen var det Visby som mätte högst temperatur i landet.


 6. En undersökning 1869 visade att grunden på denna mätte 28×50 fot.


 7. Vid det berömda Uluru-berget eller Ayers Rock mätte vi 38 grader.


 8. Hennes bästa hopp mätte 6,48 och var tolv centimeter från personbästat.


 9. Detta instrument mätte inte bara temperatur utan innebar ett paradigmskifte.


 10. I båda dessa undersökningar mätte man höjden på snöhättan, inte själva berget.


 11. Hennes längsta kast mätte 55,48 meter och vann gjorde nederländskan Jorinde van Klinken.


 12. Jupiters atmosfär är mycket turbulent och mätsonden mätte upp vindhastigheter på 650 km/h.


 13. Kallast var det i byn Naimakka där SMHI:s väderstation mätte temperaturen till minus 5,9 grader.


 14. Detta mätte Steele och Aronson genom ett ordtest där studenterna fick komplettera halvt utskrivna ord.


 15. Meteorologer mätte upp till 27 000 bilxtnedslag under torsdagen och ungefär lika många under fredagen.


 16. Sernander mätte eken på 1930-talet och då hade den en omkrets på 6,1 meter mätt 1,5 meter över marken.


 17. De två sektionerna var omgivna av ett stort fält med allehanda skräp som mätte ungefär 8,0 km × 4,8 km.


 18. Väderstationen i Västerås mätte den sjätte högsta siffran i landet av de 650 som rapporterar nederbörd.


 19. Under en familjeutflykt ramlade den lille pojken ner i ett brunnshål som mätte 25 centimeter i diameter.


 20. Men när han mätte energiåtgången fick han dubbelt så höga värden mot vad som stod i energideklarationen.

Synonymer till mätt

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet mätt följande synonymer: paltkoma.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ mätning mätta ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet mätt som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "mätt" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "mätt" i ett större sammanhang.