Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till matolja

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet matolja, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet matolja i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "matolja".

Matolja i en mening

Här nedanför hittar du exempelmeningar till ordet matolja.


 1. Kooperativen tillverkar matolja och ren skönhetsolja.


 2. Ofta gnids maten in med matolja och andra vegetabiliska fetter.


 3. Oljan används traditionellt som en matolja i det marockanska köket.


 4. Arganolja räknas som en mycket exklusiv matolja och betingar höga priser.


 5. För första gången flög passagerare långdistans i ett plan drivet med matolja.


 6. Det rådde brist på ris och socker (som odlades i Guyana), matolja och fotogen.


 7. Ur trädens frön framställs arganolja som används som en matolja samt i skönhetsprodukter.


 8. Vid tolvtiden meddelade polisen att branden hade orsakats av matlagning, matolja som fattade eld.


 9. Vid framställning av matolja är nästa steg att fröna rostas försiktigt, traditionellt över en eld.


 10. Tidigare i maj flög passagerare för första gången en långdistansflygning i ett plan drivet med matolja.


 11. I den lilla köksvrån står en säck med ris bredvid plåtdunkar med matolja och några buckliga kastruller.


 12. Planet flög från Paris till Montreal drivet med en blandning av återanvänd matolja och traditionellt bränsle.


 13. Planet flög mellan Paris och Montreal med bräsnle som var en blandning av återanvänd matolja och traditionellt bränsle.


 14. Polisen är plats för att undersöka brandorsaken och vid tolvtiden meddelar polisen att branden orsakats av matlagning, matolja som fattade eld.


 15. Oljan framställs traditionellt för hand av kvinnor, eller delvis för hand i en modernare halvmekaniserad process, när det gäller matolja eller ren skönhetsolja.


 16. Polisen meddelar att de är plats för att undersöka brandorsaken och vid tolvtiden meddelade polisen att branden hade orsakats av matlagning, matolja som fattade eld.

Synonymer till matolja

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet matolja följande synonymer: olivolja.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ matlagning matsvinn ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet matolja som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "matolja" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "matolja" i ett större sammanhang.