Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till mätmetoder

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet mätmetoder, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet mätmetoder i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "mätmetoder".

Mätmetoder i en mening

Här nedanför hittar du exempelmeningar till ordet mätmetoder.


  1. Referensvärdena kan dock skilja sig åt mellan olika mätmetoder.


  2. I takt med att lantmätarna förbättrade sina mätmetoder blev även kartorna allt exaktare.


  3. Med dagens förbättrade mätmetoder behövs endast en mycket liten del papyrus för att kunna utföra ett test.


  4. Ambrosius Thomas sände ut kunskapare, men de saknade kartografiska mätmetoder för att kunna upprätta en exakt karta.


  5. Enligt Gunilla Svensson har vissa rapporter som bygger på avancerade mätmetoder börjat publiceras, men mer forskning behövs.


  6. Disciplinen har utvecklats sedan mitten av 1800-talet då kalorimetriska mätmetoder gjorde det möjligt att studera värmeutbytet vid reaktioner.


  7. De amerikanska medierna skärskådar president Trumps första 100 dagar och tävlar om mätmetoder som Trump-o-meter och Trump Tracker där man kan följa hur det gått för presidentens vallöften.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ mätmetod mätning ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet mätmetoder som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "mätmetoder" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "mätmetoder" i ett större sammanhang.