Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till Luther

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet Luther, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet Luther i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "Luther".

Luther i en mening

Här nedanför hittar du exempelmeningar till ordet Luther.


 1. Luther blev en av Ribbentrops skyddslingar.


 2. Den 4 april 1968 sköts Martin Luther King Jr.


 3. Trump gav påven böcker av Martin Luther King Jr.


 4. Hur fick du reda på att Martin Luther King mördats?


 5. Erasmus och Luther hade dock en likartad syn på sakramenten.


 6. I primärvalet stöttade Trump den mer moderate Luther Strange.


 7. 1968 satte ett enda skott stopp för Martin Luther Kings livsgärning.


 8. Luther hävdade då att Erasmus inställning snarare berodde på feghet.


 9. Luther befriades av ryska trupper i maj 1945 och avled kort därefter.


 10. En av talarna vid Lincoln Memorial var hans son, Martin Luther King III.


 11. När Luther angrep viljans frihet kom det dock till en brytning mellan dem.


 12. Martin Luther ansåg att brevets innehåll grumlade rättfärdiggörelsen genom tron.


 13. Martin Luther Kings hemstad Atlanta i Georgia har haft demokratin i centrum genom åren.


 14. En av de främsta tvistepunkterna mellan Luther och Erasmus var synen på den fria viljan.


 15. Samma år gick hon på en fest som hennes manager, Brenda Richie, höll för Luther Vandross.


 16. Luther ansåg dock, att Ribbentrop var oduglig som utrikesminister och ville få honom avsatt.


 17. Att vi kan få en vapenfri värld, sa Martin Luther Kings 9-åriga barnbarn Yolanda Renee King.


 18. Martin Luther King och Malala Yousafzai är bara några av alla som vunnit Alfred Nobels fredspris.


 19. Müller försvann spårlöst den 29 april 1945, medan Luther avled i hjärtinfarkt kort efter krigsslutet.


 20. Martin Luther King var i Memphis för att göra ett framträdande inför strejkande renhållningsarbetare.


 21. Hitler lät internera Luther i koncentrationslägret Sachsenhausen som så kallad "privilegierad fånge".


 22. Gloria Ray Karlmark, som sedan många år bor i Sverige, säger att Martin Luther King hade en kallelse.


 23. Av protokollet finns endast en känd kopia bevarad; den som tillsändes Martin Luther efter konferensen.


 24. Tanken spelade en stor roll också för Luther, till exempel i hans bok En kristen människas frihet, 1520.


 25. När Martin Luther King mördades den 4 april 1968 följde nya våldsamma protester i över 130 städer i landet.


 26. I väntan på fyllnadsvalet har den mer mittenorienterade republikanen Luther Strange suttit på Sessions stol.


 27. Det var denna utgåva som sedan kom att användas av Martin Luther då han översatte Nya Testamentet till tyska.


 28. Erasmus och Luther lärde aldrig känna varandra personligen, men de brevväxlade mer eller mindre offentligt från 1519.


 29. Martin Luther Kings sondotter Yolanda Renee King höll tal under kvällens protester vid Lincolnmonumentet i Washington.


 30. Luther tog hjälp av Walter Schellenberg, chef för Sicherheitsdiensts utrikesavdelning, som i sin tur kontaktade Himmler.


 31. 50 år efter medborgarrättskämpen Martin Luther Kings död är hans budskap om människors lika värde mer aktuellt än någonsin.


 32. Martin Luther, som föregående år hade utnämnts till understatssekreterare vid utrikesministeriet, representerade Ribbentrop.


 33. När den första ur Little Rock Nine-gruppen, Ernest Green, tog sin examen mötte Ray Karlmark Martin Luther King på mottagningen.


 34. Han deltog då i högtidlighållandet av reformationens 500-årsjubileum, det vill säga när Martin Luther lämnade den katolska kyrkan.


 35. Natten mot lördag talade Trump i Huntsville, Alabama för att visa sitt stöd för republikanen Luther Stranges kandidatur till senaten.


 36. Den sistnämnda engagerar en ny generation aktivister i USA, vars kamp går helt i linje med Martin Luther Kings filosofi om icke-våld.


 37. Som en följd av detta kallade Luther Erasmus, i ett brev till Nikolaus von Amsdorf, för en huggorm, en lögnare och djävulens verktyg.


 38. Han träffade där bland annat Billy Graham och Martin Luther King, vars gudstjänst i universitetskapellet den 29 april 1962 han deltog i.


 39. Demonstrationen anordnas på dagen 57 år efter det att medborgarrättskämpen Martin Luther King höll sitt historiska tal ”Jag har en dröm”.


 40. Mordet på Martin Luther King den 4 april 1968 och den sociala oro som följde därefter gagnade Johnsons förslag på en ny medborgarrättslag.


 41. När Luthers konspiration kom till Ribbentrops kännedom, krävde han av Hitler att Luther och hans medhjälpare skulle avrättas för förräderi.


 42. Dellinger hade kontakter och vänskap med så olika individer som Eleanor Roosevelt, Ho Chi Minh, Martin Luther King Jr., Abbie Hoffman, A.J.


 43. National Association for the Advancement of Colored People uppkallade sitt nyhetsbrev, The Crisis efter dikten, och Martin Luther King, Jr.


 44. Redan utgåvorna av Erasmus Enchiridion som trycktes före 1518 visar att det fanns en ytterst stark åsiktsgemenskap mellan Erasmus och Luther.


 45. År 1518 utgav Erasmus en ny utgåva av Handbok för den kristne riddaren som innehåller ett företal där han klart och tydligt försvarar Luther.


 46. Martin Luther tolkade däremot det hebreiska (även feniciska) ordet shaphan som kanin och därför omnämns inte hyraxar i den tyskspråkiga bibeln.


 47. Ett antal bibelutgåvor från 1500- och 1600-talen följer den ordning som Martin Luther (1483–1586) förespråkade och som förekommer i Luther-Bibeln.


 48. SVT:s korrespondent har besökt Atlanta, Martin Luther Kings hemstad, och pratat med bland andra Sal York som är svart, muslim och röstade på Trump.


 49. Drygt femton år innan Martin Luther publicerade sina 95 teser om avlaten formulerade Erasmus en liknande kritik mot den senmedeltida romerska kyrkan.


 50. När Erasmus hävdade att Kristus var sant och kroppsligen närvarande i nattvarden, var detta en uppfattning som biträddes av Luther, men inte av Calvin.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ Lusaka Luxemburg ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet Luther som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "Luther" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "Luther" i ett större sammanhang.