Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till kunnig

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet kunnig, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet kunnig i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "kunnig". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet kunnig kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är kunniga. Om du klickar på den böjning av ordet kunnig som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Kunnig i en mening

Kunnig är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar till kunnig.


 1. Men Lindhagen var en envis, kunnig och skicklig debattör.


 2. En karismatisk, kunnig, rolig och varm människa”, skriver han.


 3. Hon är kunnig och smart, men hon kommer att bli en svag premiärminister.


 4. Hon är bred, hon är kunnig och har dessutom ett personligt tilltal som jag uppskattar mycket.


 5. Kejsar Taejos började byggde skolor och akademier för att utbilda en kunnig tjänstemannaklass.


 6. Frusciante var ett Red Hot Chili Peppers och var enligt Flea "en riktigt begåvad och kunnig musiker.


 7. Snarare hade den som var särskilt kunnig på ett område, till exempel fiske, ledarskap utifrån auktoritet.


 8. Den svåra situationen har lett till överfulla sjukhus samt brist på nödvändiga resurser och kunnig personal.


 9. Trots att hon var så känslomässigt engagerad, visade sig Mary Shelley vara en kunnig och professionell redaktör.


 10. Det förutsätts mycket träning under kunnig ledning för att en hund skall göra en god prestation vid ett jaktprov.


 11. ”Lugn, klar, kunnig och ja presidentmässig” skriver en politisk analytiker på CNN och utnämner Harris till en av debattens vinnare.


 12. Men farbrodern som ansågs vara intelligent, kunnig, god talare och en synnerligen älskvärd sällskapsmänniska visade fram helt andra sidor som uppfostrare.


 13. År 1838 fungerade Læstadius som kunnig guide för de forskare som landvägen skulle färdas från Nordnorge över till Karesuando och vidare ned genom Sverige.


 14. Arrendatorn däraf var tillika gästgifvare; hans namn var Norell och hans hustru utmärkt kunnig i matlagning, så att man här kunde erhålla den bäst anrättade måltid.


 15. I sin skriftliga motivering menade kungen Karl XI att lantmätarna inte varit tillräckligt noggranna och nu behövde han någon kunnig person som kunde övervaka deras arbete.


 16. Olson föreslår att Pseudo-Hegesippos, framför allt om denne inte var så kunnig i grekiska, tolkat texten så att de ledande judarnas anklagelse mot Jesus var att han var Messias.


 17. Det är svårt att göra det själv så då skulle jag säga att man ska ta kontakt med en jurist, någon som är arbetsrättsligt kunnig eller är förhandlingsvan som kan prata med arbetsgivaren.

Kunniga i en mening

Kunniga är en böjningsform av ordet kunnig, här nedan hittar du exempelmeningar till kunniga.


 1. Våra tittare är kunniga, krävande och lojala.


 2. Det är helt enkelt brist på kunniga arbetare.


 3. Börsen handlar mycket om att ta rygg på de som är kunniga.


 4. Skolan var en av de finaste i staden, med ett omfattande skolbibliotek och kunniga lärare.


 5. Många unga är otroligt välutbildade och kunniga personer som inte gör någon nytta alls i landet just nu.


 6. De mest karismatiska, charmiga, duktiga, men kanske inte de mest kunniga det är salafisterna, säger han.


 7. Göran Zachrisson var ”Mr Golf” i Sverige och en av världens mest kunniga och respekterade journalister i ämnet.


 8. Shinran ansåg till och med att de som inte kunde läsa, ofta hade lättare att ta till sig läran än de som var kunniga.


 9. Varje år skulle minst 20 stycken 18-punds- och 30 stycken 12-pundskanoner prövas av kunniga artilleriofficerare innan leverering.


 10. Inför allmänna val får det mäktiga väktarrådet underkänna kandidater som inte anses tillräckligt religiöst kunniga eller renläriga.


 11. Ombord fanns ett flertal kunniga hantverkare som var utrustade för att hantera såväl rutinunderhåll som skador som kunde uppstå i strid.


 12. En studie visar att intresset för att tala och lära sig standardfinska i skolan eller i modersmålsundervisningen är starkt även bland dem som är kunniga i meänkieli.


 13. Under koloniseringsperioden producerade målningar, inte bara av Pérez de Holguín, Flores, Bitti och andra, utan även av kunniga men okända stenhuggare, träsnidare samt guld- och silversmeder.


 14. Finlandssvenskar blir givetvis mer kunniga och medvetna om Sverige då de har lättare att anamma kultur från Sverige: tv-program, filmer, musik, veckotidningar, serietidningar, romaner och så vidare.


 15. Vissa kunniga äldre talare känner till ackusativformerna och anser dem ibland vara korrekt i ackusativa sammanhang, men Svenonius skriver att han inte kunnat elicitera en distinktion i spontant tal.


 16. Jägarrörelsen, vars mål var att frigöra Finland från Kejsardömet Ryssland, bestod av en majoritetsandel finlandssvenskar på grund av att kunniga i svenska hade mindre tröskel att resa till Tyskland för att utbildas.

Synonymer till kunnig

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet kunnig följande synonymer: bevandrad, bildad, erfaren, förfaren, kapabel, kompetent, lärd, professionell, påläst och skicklig.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ kunnat kunnighet ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet kunnig som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "kunnig" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "kunnig" i ett större sammanhang.