Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till kulturellt

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet kulturellt, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet kulturellt i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "kulturellt".

Kulturellt i en mening

Här nedanför hittar du exempelmeningar till ordet kulturellt.


 1. Det vi har gjort är ett kulturellt skifte.


 2. Folk är utsvultna, båda socialt och kulturellt, säger han.


 3. Frankrike är ett stort land ekonomiskt, socialt och kulturellt.


 4. Djurdelarna tillåts om de handlas i vetenskapligt, medicinskt eller kulturellt syfte.


 5. För Olga Tokarczuk är Polen en del av Europa, både i politiskt och kulturellt hänseende.


 6. Shrek har ett stort kulturellt värde på internet och han används för att trolla abortmotståndarna.


 7. I Frankrike har landsbygden alltid varit kulturellt viktig och president Macron upplevs som en storstadspresident.


 8. Jag såg EU som ett hoppfullt projekt men kanske utvidgades unionen för snabbt, till länder som stod för långt ifrån oss kulturellt.


 9. Några snabba förändringar i Thailand, där muay thai är en mycket populär och kulturellt viktig nationalsport, väntar hon sig dock inte.


 10. Vår tystnad gör oss medskyldiga, säger republikanen Michael McCaul, som kallar Kinas agerande för statskontrollerat kulturellt folkmord.


 11. Det handlar enligt dem som använder begreppet om ett kulturellt skeende där någon ger vissa tillstånd och sedvänjor en kollektiv könstillhörighet.


 12. Unga kvinnor som flyr undan religiöst och kulturellt förtryck i Saudiarabien ökar och kan nu räknas i hundratal, enligt människorättsorganisationer.


 13. Med ett eget språk och en nära historia av kulturellt förtryck under Francoregimen, anser sig många katalaner väsenskilda från den spanska kulturen.


 14. Det är ett kulturellt minne som vi är vana vid att se varje dag, och nu har det förstörts, säger Margareta Björkman Persson som kom till platsen tidigt på förmiddagen.


 15. Kiev ska i fortsättningen enbart betraktas som ett ”historiskt och kulturellt centrum”, enligt uttalandet av rebelledaren Aleksandr Zachartjenko för de olika gruppernas räkning.


 16. Freddy Bernal, ministern som fått ansvaret för ”kaninplanen” har sagt att det finns ett kulturellt problem i form av att den venezuelanska befolkningen helt enkelt inte är vana vid att lägga kaniner på tallriken.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ kulturell kulturhus ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet kulturellt som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "kulturellt" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "kulturellt" i ett större sammanhang.