Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till koppargruva

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet koppargruva, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet koppargruva i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "koppargruva".

Koppargruva i en mening

Här nedanför hittar du exempelmeningar till ordet koppargruva.


  1. Enligt Reuters saknas nio gruvarbetare som ska ha arbetat i en koppargruva under jordbävningen.


  2. Under 2016 dog åtta gruvarbetare under en jordbävning i gruvan som är Europas största koppargruva.


  3. På Unescos världsarvslista finns 15 svenska ting med, bland annat Drottningholms slott och Falu koppargruva.


  4. Med förkrossande majoritet 2 164 röster för visavi elva röster mot har fackföreningen i världens största koppargruva, chilenska Escondida, beslutat att gå i strejk.


  5. Efter att fram till 1856 ha varit inriktad på att förse Falu koppargruva med virke kom efter en omorganisation sågverket att intressera sig för möjligheten till export via den planerade järnvägen från Runn.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ koppar koppartråd ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet koppargruva som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "koppargruva" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "koppargruva" i ett större sammanhang.