Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till komplement

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet komplement, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet komplement i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "komplement".

Komplement i en mening

Här nedanför hittar du exempelmeningar till ordet komplement.


 1. För Frankrike var flottan ett komplement till dess lantmilitära styrka.


 2. Det egna badandet med familjen är ofta ett nödvändigt komplement till simskolan.


 3. Det började som ett komplement till jordbruket med burar på var och varannan gård.


 4. Som komplement till jordbruket fångade invånarna fisk och skaldjur i stora mängder.


 5. Kamerorna kommer att fungera som ett komplement till den sänkta hastigheten, säger hon.


 6. Kamerorna kommer att fungera som ett  komplement till den sänkta hastigheten, säger hon.


 7. Enligt polisen fungerar drönarna som ett komplement till poliserna som arbetar på plats.


 8. Rena land-buddhistiskt utövande utgjorde dock inte fokus utan ett komplement inom sanron.


 9. Som komplement finns även närtrafiken, som främst är avsedd för äldre och rörelsehindrade.


 10. Tanken är att tekniken ska användas som ett komplement till den befintliga smittspårningen.


 11. Vanliga ingredienser i bröd som snart får ett något oortodoxt komplement i Finland: insekter.


 12. Detta avtal var ett komplement till ett annat avtal från 2001 som ingåtts mellan de två företagen.


 13. Chatten har öppet några timmar per dag och beskrivs som ett komplement till rådgivningen på telefon.


 14. Petrologer identifierar bergprover i laboratorium som ett komplement till fältkartering av bergarter.


 15. NSV: Ett komplement till GCVS utgör New Catalogue of Suspected Variable Stars, vanligen förkortat NSV.


 16. Modellen var ett komplement till ritningarna och skulle användas för att underlätta arbetet med slottsbygget.


 17. Soldatsång sluter upp bakom liberalen Harald Hjärnes linje med värnplikt som ett komplement till rösträttsfrågan.


 18. Det var först på 1740-talet som staden började med industriell tillverkning som komplement till sjöfart och handel.


 19. Under 2017 bildades även Unga Falkar "Younglings", ett komplement till Falkarna för barn och ungdomar i åldrarna 7–13 år.


 20. Som komplement till studien fick personalen, på de fyra förskolorna, svara på en enkät om sina upplevelser av inomhusklimatet.


 21. Även dessa riktningar betraktade rena land-buddhistiskt utövande som ett komplement till deras huvudsakliga buddhistiska utövande.


 22. Riksbanken arbetar nu med att utveckla e-kronan som i framtiden kan användas som ett komplement eller ersättning till fysiska pengar.


 23. Som komplement till fyrkantiga städer föddes förslag till runda, stjärnformiga städer med radiella gator utstrålande från ett centrum.


 24. Den 7 juni etablerades mycket riktigt ett nationellt centrum mot terrorism, som ett komplement till den franska underrättelsetjänsten.


 25. Nya svenska studier visar att 25 procent av patienter med en cancerdiagnos använder sig av KAM som komplement till onkologisk behandling.


 26. Sent blommande perenner i mustiga färger som rudbeckia, solbrud, röd rudbeckia, kungsmynta, anisisop och aster utgör komplement till gräsen.


 27. Många oljebolag investerar i förnybar energi, som ett viktigt komplement och Texas är i dag den delstat där vindkraften är mest utbyggd i USA.


 28. Novavax är ett proteinvaccin till skillnad från är att vaccinet ska vara ett komplement till de mRNA-vaccin som just nu är vanligast i Sverige.


 29. Matt Helgeson från Game Informer ansåg att den uppdaterade grafiken på 1080p upplösning var ett bra komplement till Tomb Raiders huvudupplevelse.


 30. Sveriges riksbank utreder även den möjligheten av en e-krona som komplement till vanliga pengar, och levererade i september sin första delrapport.


 31. Som ett komplement till varje datorspelsfigur gav kompositörerna dem var sin egen signaturmelodi för att förmedla deras personligheter och bakgrunder.


 32. Det blev ingen överenskommelse, men inom ett år påbörjade Edison byggandet av ett slags "titthåls"-system, som ett visuellt komplement till sin fonograf.


 33. Kampanjen är ett komplement till den vanliga informationen som blivit annorlunda under pandemin, säger gruppchef Annie Åkerlund som är med i flera av filmerna.


 34. Den skulle kunna fungera som ett komplement för hur förvalsröstningen gick till, men inte som någonting som kan ersätta faktiska pappersröster, fortsätter han.


 35. Liknande nationella system finns i en del av EU:s medlemsstater där de fungerar som komplement till de gemensamma bestämmelserna, men även i vissa andra länder.


 36. Ett coronapass eller liknande dokumentation ska ses som ett komplement till arbetet med provtagning och andra åtgärder som ansiktsmasker och social distansering.


 37. Vi täckte en drös ämnen som inte fanns med i går, så jag tycker att dagens utfrågning var ett komplement, och mycket mer effektiv eftersom det inte fanns kameror i rummet.


 38. En dräneringsränna akterut har identifierats som en piss-dale ("pissränna"), som fungerade som ett komplement till toaletterna som troligen fanns i den helt eroderade fören.


 39. Efter senaste tidens grova brott har lokalpolisområde Linköping beslutat att använda drönare som komplement till de poliser som arbetar i Berga, Skäggetorp och Linköping City.


 40. Bilderna är komplement till satellitövervakning och kan ge underrättelseinformation om truppförflyttningar, vapenaktiviteter och andra viktiga militära och civila installationer.


 41. Vårdutvecklingsrådet Désirée Pethrus (KD) säger att det rörde sig om en smygstart och att bussen främst är ett komplement för den som har svårt att boka tid på de stora centralerna.


 42. Kanske innebär det ett slut på ”avokadohand”, ett ord för den skärskada som uppstår när man försöker dela frukten och slinter med kniven, eller ett komplement till den vanliga avokadon.


 43. Ett trosskydd fungerar efter samma princip som bindor men är mindre och tunnare och används vid lättare mens, mellanblödningar och flytningar, eller som komplement till exempelvis tampong.


 44. Försök med computational fluid dynamics, utförda på uppdrag av Statens haverikommission av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut och Lunds tekniska högskola, gjordes som komplement till modellförsöken.


 45. Från att i början vara komplement till båttrafiken mellan öarna blev Stockholms broar under 1800-talets industriella revolution och under 1900-talets ökning av bilismen viktiga inslag för att lösa stadens trafikproblem.

Synonymer till komplement

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet komplement följande synonymer: tillbehör och tillägg.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ kompis komplett ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet komplement som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "komplement" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "komplement" i ett större sammanhang.