Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till kemiskt vapen

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till frasen kemiskt vapen, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda frasen kemiskt vapen i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "kemiskt vapen".

Kemiskt vapen i en mening

Här nedanför hittar du exempelmeningar till frasen kemiskt vapen.


  1. VX klassas som kemiskt vapen.


  2. Enligt Syrisk-amerikanska medicinska sällskapet (Sams) träffade en bomb med klorgas sjukhuset i Douma och dödade flera människor, och en annan byggnad i närheten ska ha träffats av en annan typ av kemiskt vapen.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ kemiskt stridsmedel kemvapen ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för frasen kemiskt vapen som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "kemiskt vapen" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "kemiskt vapen" i ett större sammanhang.