Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till kapprustning

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet kapprustning, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet kapprustning i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "kapprustning". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet kapprustning kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är kapprustningen och kapprustningskarusell. Om du klickar på den böjning av ordet kapprustning som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Kapprustning i en mening

Kapprustning är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar till kapprustning.


 1. En intensiv kapprustning hade pågått mellan Tyskland och Storbritannien sedan 1890-talet.


 2. Decenniet innan första världskrigets utbrott kännetecknades av en brittisk-tysk marin kapprustning.


 3. Hinder som måste övervinnas är nationalism, kapprustning och skevheter i de sociala och ekonomiska systemen.


 4. Kapprustningen mellan Tyskland och Storbritannien intensifierades en kapprustning som Tyskland inte kunde vinna.


 5. Storbritannien såg det som ett sätt att undvika dyr kapprustning med starkt växande industrinationer som USA och Japan.


 6. Det var dock konstruktionen av ett specifikt fartyg år 1906 som kom att leda till en återigen intensifierad kapprustning.


 7. De mexikanska kartellernas brutala våld har tagit sig alltmer extrema former i en sorts skräckpropagandistisk kapprustning.


 8. En väg till bredare fred i Mellanöstern enligt dem, men experter anar nytt bränsle för regionens kapprustning den största sedan kalla kriget.


 9. Det amerikanska robotförsvarssystemet i Sydkorea orsakar ny kapprustning, enligt Putin som säger att svaret från Ryssland är att stärka sina styrkor i regionen.


 10. Från mitten av 1800-talet ändrade dock flottan karaktär i och med att segelfartyg i trä ersattes med ångdrivna pansarklädda fartyg, och en teknologisk kapprustning började ta fart.


 11. Det här är en betydande ny trend, som alla länder bör se som en varning: vi måste verkligen akta oss för att återgå till någon slags kapprustning mellan kärnvapenmakter, säger Sipris forskare Hans M.


 12. Victoria Samson, rymdstrateg vid tankesmedjan Secure World Foundation, beskriver hur länder med rymdnärvaro också känner ett behov av en offensiv förmåga i rymden, något som enligt henne kan leda till kapprustning.

Kapprustningen i en mening

Kapprustningen är en böjningsform av ordet kapprustning, här nedan hittar du exempelmeningar till kapprustningen.


 1. Detta var den första moderna teknologiska kapprustningen.


 2. Detta lade grunden till den dittills största kapprustningen i historien.


 3. Hotet att andra nationers flottor, främst den franska, skulle dra ifrån teknologiskt, fick dock Royal Navy att till sist ge sig in i den teknologiska kapprustningen.

Kapprustningskarusell i en mening

Kapprustningskarusell är en böjningsform av ordet kapprustning, här nedan hittar du exempelmeningar till kapprustningskarusell.


 1. Flottavtalet, med sina tilläggsparagrafer, var gällande fram till 1936, när de stora sjömakterna åter igen startade en kapprustningskarusell.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ kappor kapsejsa ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet kapprustning som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "kapprustning" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "kapprustning" i ett större sammanhang.