Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till kälke

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet kälke, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet kälke i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "kälke". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet kälke kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är kälken. Om du klickar på den böjning av ordet kälke som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Kälke i en mening

Kälke är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar till kälke.


  1. Söta far sloge ihjäl henne, om hon hade slarvat bort hans kälke.


  2. Framför honom i backen gick en liten flicka, som drog en kälke, lastad med en mjölsäck.


  3. Hon måste kalla honom tillbaka till livet åtminstone för så lång stund, att han kunde säga henne vad som blivit av hennes kälke och hennes mjölsäck.

Kälken i en mening

Kälken är en böjningsform av ordet kälke, här nedan hittar du exempelmeningar till kälken.


  1. Du skall komma med säcken och kälken, förstår du!


  2. Tiggaren vände kälken med tungt hjärta och sköt den ned till gästgivargården.


  3. Så bytte han först bort mjölet, sedan mjölpåsen och sist kälken mot brännvin.


  4. Ta repet och dra kälken, så tror far, att han är din. Vad skall jag sedan göra med den?


  5. På ett sälskinn i snön, täckte över honom med tältduken och satte upp kälken och en snöskyffel till riktmärke.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ kysst källa ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet kälke som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "kälke" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "kälke" i ett större sammanhang.