Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till Jugoslavien

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet Jugoslavien, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet Jugoslavien i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "Jugoslavien".

Jugoslavien i en mening

Här nedanför hittar du exempelmeningar till ordet Jugoslavien.


 1. 1945: Föds i Montenegro i det forna Jugoslavien.


 2. Slobodan Milosevic: President i det forna Jugoslavien.


 3. Ett sådant exempel var kriget i Jugoslavien i början på 90-talet.


 4. Se mer om hur det gick till när Jugoslavien splittrades i klippet ovan.


 5. Omkring 40 000 personer försvann spårlöst under kriget i forna Jugoslavien.


 6. 1991: Karadzic varnar bosniska ledare för att frigöra sig från Jugoslavien.


 7. Mellan 20 000 och 50 000 kvinnor beräknas ha våldtagits under krigen i forna Jugoslavien.


 8. Städer i forna Jugoslavien toppar ofta de europeiska listorna över platser med sämst luft.


 9. Även när det kommer till Jugoslavien så var man överens om att alla ville bli självständiga.


 10. 1990: Blir ledare för Serbiska demokratiska partiet i Bosnien och Hercegovina när Jugoslavien börjar kollapsa.


 11. Hon har tidigare åtalat krigsförbrytare efter krigen i Rwanda och forna Jugoslavien, men säger att hon nu ger upp.


 12. Enligt del Ponte är de brott mot mänskligheten som begås i Syrien värre än vad som hände i både forna Jugoslavien och Rwanda.


 13. Priljaks dramatiska självmord kan bli det sista som sker i ICTY, den internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien.


 14. Europa: Österrike, Tjeckoslovakien, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Portugal, Rumänien, Spanien, Turkiet, Vatikanstaten, Jugoslavien.


 15. Den bosnienserbiske tidigare armébefälhavaren Ratko Mladic fick i dag sin dom av FN:s krigsförbrytartribunal för det forna Jugoslavien (ICTY).


 16. Namnkonflikten har pågått i flera decennier och sträcker sig tillbaka till 1991 då Makedonien utropade självständighet från det forna Jugoslavien.


 17. 1991 utbröt ett krig i forna Jugoslavien efter att flera delrepubliker brutit sig ut ur statsbildningen och förklarat sig som självständiga stater.


 18. Där på hyllor från golv till tak finns påsar med kvarlevor från personer vars familjer har saknat dem sedan kriget i Jugoslavien i början av 90-talet.


 19. Konflikten startade 1991 när Makedonien blev självständigt från Jugoslavien och Europa därmed fick ett nytt land som delade namn med en grekisk region.


 20. Särskilda tribunaler har tidigare inrättats efter folkmordet i Rwanda och inbördeskriget i Jugoslavien för att säkra att krigsbrottslingar ställs till svars.


 21. Jasenko Selimovic, tidigare europaparlamentariker för Liberalerna, har bevakat rättegångarna i Haag där många krigsförbrytare från kriget i forna Jugoslavien dömts.


 22. Man räknar med att det finns ca 4 miljoner illegala vapen på Balkan och en stor del av de vapen som kriminella använder i Sverige kommer från före detta Jugoslavien.


 23. Även Malta, Ungern, Bulgarien, Polen, Rumänien och det dåvarande Tjeckoslovakien erkände Palestina 1988 liksom bland andra Albanien och dåvarande Sovjetunionen och Jugoslavien.


 24. Krigsförbrytartribunalen för forna Jugoslavien har slagit fast att händelserna i Srebrenica var folkmord, utförda av bosnienserbiska styrkor under ledning av general Ratko Mladic.


 25. Namnkonflikten blossade upp i början av 1990-talet när Makedonien blev självständigt från Jugoslavien och Grekland protesterade mot att landet delade namn med den grekiska regionen Makedonien.


 26. FN:s krigsförbrytartribunal skärper fängelsestraffet för Radovan Karadžić från 40 år till livstid för för brott som den bosnienserbiske ex-ledaren begick under kriget i forna Jugoslavien på 1990-talet.


 27. En rättegång mot sex tidigare ledare som stod åtalade för krigsbrott i forna Jugoslavien fick plötsligt avbrytas under onsdagen när en av de åtalade uppgav att han hade druckit gift medan domarna lästes upp.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ Juda Jul ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet Jugoslavien som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "Jugoslavien" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "Jugoslavien" i ett större sammanhang.