Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till i form av

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till frasen i form av, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda frasen i form av i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "i form av".

I form av i en mening

Här nedanför hittar du exempelmeningar till frasen i form av.


 1. Just nu får Vaksala kyrkas tak kärlek i form av tjära.


 2. Bland annat i form av affischnamnet Tove Alexandersson.


 3. De säljs i form av brownies, godisklubbor och gelebjörnar.


 4. Sandlådan är i form av en fontän med grodor och snäckor i.


 5. Vi behöver ett pappersspår, i form av exempelvis valsedlar.


 6. Donald Trump tog in en stark ledare, i form av Scott Pruitt.


 7. Rekordvärmen har också orsakat dödsfall i form av uttorkning.


 8. Intervjun finns publicerad i form av ljudklipp på nyhetsajten.


 9. Advokaterna vill att stämningen ska ske i form av en grupptalan.


 10. Nu väntar betydligt tuffare motstånd i form av mästarna Spanien.


 11. Satsningar på miljö och klimat i form av miljöteknik och järnväg.


 12. Ikväll väntade nytt toppmotstånd i form av tabelltrean Västervik.


 13. Polisen i Linköping har fått förstärkning i form av förhörsledare.


 14. I Norge har man kommit längre i form av särskilda team i varje region.


 15. Där ställs man även mot tufft motstånd i form av Napoli och Leicester.


 16. Regnvädret får konsekvenser för lantbrukare i form av förlorad inkomst.


 17. I utbyte får pollinatören föda från växten i form av nektar och pollen.


 18. Det ges i form av orala droppar, vilket är billigare och mer praktiskt.


 19. I juni fick kommunanställda i Örebro en tackgåva i form av en värdecheck.


 20. Med muskelkraft menar man tre olika rörelsemoment i form av muskelstyrka.


 21. Ambulanssjukvården i Trollhättan har fått tillskott i form av en drönare.


 22. Även FN har en stor närvaro i form av styrkan Minusma, där Sverige deltar.


 23. Man letar även DNA-spår efter föraren i form av fingeravtryck och hårstrån.


 24. Inte nog med att han hade blivit försedd med en överrock i form av Nielsen.


 25. De flesta ärenden som inkommit har gällt ofredande i form av störande musik.


 26. Skotska Premiership bjöd på ligans hetaste möte i form av Rangers mot Celtic.


 27. Giftet kan förekomma i pulverform, tabletter eller i form av ånga eller syra.


 28. Novitjok finns i form av vätska eller i fast form som ett mycket fint pulver.


 29. De naturvärdena som finns i form av till exempel fågelliv behöver då beaktas.


 30. I och med detta har hon inte heller längre rätt till bistånd i form av bostad.


 31. Nu ska dessa insatser samlas under samma tak i form av en postcovidmottagning.


 32. Det kan också bli motstånd i form av Bayern München, Real Madrid och Atalanta.


 33. BND ska ha samlat in data i form av telefonsamtal, fax-filer och e-postadresser.


 34. Detta efter flera dagars magproblem, som visat sig i form av en bestående hicka.


 35. Uppgifterna ska han sedan ha publicerat på ett internetforum i form av en karta.


 36. Det finns också tydliga spridningseffekter i form av en militarisering av rymden.


 37. Förra året gav svenskarna 1,1 miljarder kronor till tanzanierna i form av bistånd.


 38. Jag hörde bilar skrika uppe på gatan och en hel del skrikande i form av ”ned, ned”.


 39. För att nå avspänning måste FN:s säkerhetsrådet hitta en väg framåt i form av samtal.


 40. Då väntar dubbla hemmamatcher i form av Kosovo (9 oktober) och Grekland (12 oktober).


 41. Hatbrott i form av yttranden i skolor, på gator och torg liksom på internet är vanliga.


 42. På tredje plats, ytterligare ett slag bakom, är det också svenskt i form av Linn Grant.


 43. För Sverige väntar härnäst en på pappret ännu starkare motståndare i form av Frankrike.


 44. Flera tusen människor har drabbats av ovädret i form av strömavbrott och översvämningar.


 45. En ny mätning har gjorts i form av en nationell patientenkät på regionernas sjukhusvård.


 46. En lex Sarah-anmälan är gjord och utredning pågår i form av intervjuer med all personal.


 47. Där utlovades vi hjälp i form av både personal och pengar om vi ombildades till förening.


 48. Det är inte bara i Sverige som orkanen Ophelia fört med sig mörker i form av tjocka moln.


 49. Även EU har representation vid mötet, i form av Europeiska rådets ordförande Donald Tusk.


 50. Till exempel satsningar på landsbygd i form av bättre vägunderhåll och utbyggnad av fiber.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ i fjol i framkant ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för frasen i form av som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "i form av" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "i form av" i ett större sammanhang.