Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till husägare

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet husägare, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet husägare i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "husägare". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet husägare kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är husägaren. Om du klickar på den böjning av ordet husägare som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Husägare i en mening

Husägare är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar till husägare.


 1. Specifika adresser och husägare nära stranden har pekats ut som misstänkta.


 2. När familjen blev husägare vid Klammerdamsgatan 16 stabiliserades dock ekonomin något.


 3. Henrik Ahlstrand uppmanar de husägare i området som fått sin källare översvämmad att ha tålamod.


 4. Många tror att det bara är själva bränderna som husägare måste oroa sig för i områden som drabbas av skogsbränder.


 5. Nu slår företaget larm om att länets husägare bör se över sina tak för att slippa läckage under hösten och vintern.


 6. Varje husägare beordrades att ställa ett vattenkar och en oxhud utanför sin port för att släcka en eventuell brand.


 7. Värst drabbat är Grästorps kommun där flera husägare har fått sina källare översvämmade när vattnet inte hinner rinna undan.


 8. Trots att skyfall och översvämningsskador har blivit allt vanligare så nekar inte försäkringsbolagen husägare att teckna försäkring.


 9. I februari i år kom beskedet att Jönköpings kommun kommer att betala för tillfälliga ersättningsbostäder för de sex husägare som bor närmast föroreningarna.


 10. När stormar med kraftigt regn slår till drabbas många amerikanska husägare hårt eftersom översvämningar, till skillnad från vindskador, ofta inte täcks av vanliga hemförsäkringar.


 11. Dessutom menar Tories att Labours politik kommer får boräntorna att stiga, något som skulle öka kostnaden för en genomsnittlig husägare med omkring 25.000 kronor om året, enligt deras beräkningar.

Husägaren i en mening

Husägaren är en böjningsform av ordet husägare, här nedan hittar du exempelmeningar till husägaren.


 1. På medeltiden var det husägaren som hade skyldighet att ordna renhållningen i och omkring sin fastighet.


 2. Men det här huset är inte hennes hem hon får bo här i tio dagar mot att hon tar hand om katterna medan husägaren är på semester.

Synonymer till husägare

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet husägare följande synonymer: fastighetsägare och villaägare.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ husväggen hut ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet husägare som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "husägare" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "husägare" i ett större sammanhang.