Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till huruvida

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet huruvida, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet huruvida i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "huruvida".

Huruvida i en mening

Här nedanför hittar du exempelmeningar till ordet huruvida.


 1. Det är även osäkert huruvida John F.


 2. Det finns inga uppgifter om huruvida han lyckades.


 3. Men huruvida de kommer att göra det återstår att se.


 4. Det är inte känt huruvida även Judith blev bannlyst.


 5. Det väckte frågor om huruvida de steg vi tog var rätt.


 6. Det är även osäkert huruvida chokladintag ökar fetmarisken.


 7. Beslut om huruvida åtal ska väckas eller inte fattas i juni.


 8. Något officiellt beslut om huruvida barnen ska tas hem eller inte har inte tagits.


 9. Men vi satte inte ned foten kring huruvida presidenten begick ett brott, säger han.


 10. Men svenskarna är inte överens huruvida en misstroendeförklaring är rätt väg att gå.


 11. Historikerna tvistar fortfarande om huruvida Katarinas första äktenskap fullbordades.


 12. Det finns idag ingen information om huruvida de någonsin hade en relation eller inte.


 13. Under dagen röstar det brittiska parlamentet om huruvida Storbritannien ska lämna EU helt utan avtal.


 14. Enligt AP är det inte klarlagt huruvida vakter vid anläggningen eller personer i bilen avfyrat skott.


 15. Det är bilens sista siffra på registreringskylten som avgör huruvida den är laglig att köra eller ej.


 16. Men redan under tisdagen debatterade senatorerna huruvida processen följer konstitutionen eller inte.


 17. Det som högsta domstolen därför skulle avgöra var huruvida brottet begicks på ett reservat eller inte.


 18. FN-talespersonen vill dock inte säga något om huruvida FN betraktar det som har hänt som en statskupp.


 19. ”I det får medlemmarna säga sitt om huruvida jag ska fortsätta leda Moderaterna i Malmö”, skriver han.


 20. Det är således bara en själv som kan prioritera huruvida man är till freds med det man har eller inte.


 21. Nu har varje land två år på sig att avgöra huruvida man vill behålla vintertid eller sommartid året om.


 22. Diskussion har uppstått om huruvida intimkirurgiska ingrepp strider mot könsstympningslagen eller inte.


 23. De vill dock inte kommentera huruvida de två händelserna ska ha kopplingar till varandra, skriver Bild.


 24. Frågetecken har satts för hans hälsa och för huruvida det verkligen är han som styr landet i dagsläget.


 25. Diskussioner fördes om huruvida armén skulle evakueras eller försöka återuppta offensiven mot Richmond.


 26. Försök har gjorts i USA, Kina och Ryssland, men det är oklart huruvida försöken varit lyckade eller ej.


 27. Vi skulle kunna prata om huruvida det är det, men det är ännu för tidigt att göra det, sa Donald Trump.


 28. Då får samtliga ledamöter i parlamentet rösta om huruvida de vill att den sittande regeringen ska få sitta kvar eller ej.


 29. På frågan om huruvida May skulle bestrida en förtroendeomröstning eller ej säger hon att hon är ”fokuserad på sitt jobb”.


 30. Enligt Haverikommissionen är det dock för tidigt att uttala sig om huruvida problemen med låsmekanismen orsakade olyckan.


 31. Ingen butik ska dock ha tvingats stänga och det är också oklart huruvida Apotek Hjärtat drabbats av samma haveri som Coop.


 32. Hon har dock inte ändrat sig gällande frågan om huruvida hon skulle kunna acceptera Ulf Kristersson (M) som statsminister.


 33. Ungerns parlament väntas under måndagen rösta om huruvida man ska gå vidare och rösta om lagförslaget redan under tisdagen.


 34. Det var under ett tal som Fraser Anning uppmanade till en folkomröstning om huruvida muslimer ska få migrera till Australien.


 35. Men huruvida rättsystemet någonsin kommer kunna använda konfiskerade medel till att faktiskt få en mur byggd är högst oklart.


 36. Vid början av 1856 undersökte Darwin huruvida ägg och frön kunde överleva resor över havsvatten för att sprida arter över hav.


 37. Utredningen hade även i uppgift att undersöka huruvida färre ska få del av apanaget, det statliga anslaget till kungafamiljen.


 38. Kanske var det därför hon inte begrep att då hon tillfrågades om huruvida hon och Dereham hade avgett några äktenskapsliknande löften till varandra borde hon ha svarat ja.


 39. Röstskådespeleriet fick blandade reaktioner från recensenter, vilka var oeniga om huruvida det var bra gjort med ett förbättrat manus, eller något som hämmades av manuset.


 40. Kanada meddelar även att statsåklagaren ska ha ett sista ord i rättens utfall, gällande huruvida Meng Wanzhou ska lämnas över till de amerikanska myndigheterna eller inte.


 41. Frågorna koncentreras till huruvida upphovsrätten för Lovecrafts verk förlängdes enligt den amerikanska upphovsrättslagen 1976 angående material skapat före 1 januari 1978.


 42. Donald Trump rasar mot att en särskild åklagare utsetts för att utreda Rysslands inblandning i fjolårets presidentval och huruvida Moskva agerade i maskopi med hans kampanj.

Synonymer till huruvida

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet huruvida följande synonymer: ifall och om.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ hurudan hurvida ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet huruvida som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "huruvida" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "huruvida" i ett större sammanhang.