Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till hjärtklaff

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet hjärtklaff, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet hjärtklaff i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "hjärtklaff".

Hjärtklaff i en mening

Här nedanför hittar du exempelmeningar till ordet hjärtklaff.


  1. Redan 2005 fick kung Harald sina ena hjärtklaff utbytt mot en konstgjord.


  2. Norges kung Harald är inlagd på sjukhus och ska byta ut den hjärtklaff han fick inopererad 2005, skriver NRK.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ hjärtinfarkt hjärtljud ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet hjärtklaff som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "hjärtklaff" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "hjärtklaff" i ett större sammanhang.