Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till hessiska

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet hessiska, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet hessiska i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "hessiska".

Hessiska i en mening

Här nedanför hittar du exempelmeningar till ordet hessiska.


  1. Grunden i hessiska berglandet bildar triassandsten, ofta, såsom i Rhön och Knüllberg, genombruten av basalt.


  2. Själv innesluter Hessen-Nassau storhertigliga hessiska provinsen Oberhessen samt den till Rhenprovinsen hörande kretsen Wetzlar.


  3. Vidare beslöt man att arrestera Görtz den 2 december, då det hessiska partiet ville utnyttja övertaget i tronföljdsfrågan som de fick med Karl XII:s död.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ hesperonotius het ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet hessiska som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "hessiska" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "hessiska" i ett större sammanhang.