Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till HD

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet HD, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet HD i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "HD".

HD i en mening

Här nedanför hittar du exempelmeningar till ordet HD.


 1. Trump tar inreseförbudet till HD.


 2. Nu har Trumps regering lämnat in överklagandet till HD.


 3. HD klubbade då att låta homosexualitet förbli kriminellt.


 4. Den 26 juni meddelade HD att man ska ta upp fallet i höst.


 5. HD är högsta instans i bland annat förvaltningsrättsliga mål.


 6. HD kan bland annat underkänna lagar som stiftas av kongressen.


 7. Luzernerstövare är en av hundraser som har lite problem med HD.


 8. Presidenten utser domare i HD och är överbefälhavare för militären.


 9. Samtidigt vill man att förbudet ska gälla till dess att HD sagt annat.


 10. En domare som Trump nominerade, Neil Gorsuch, har redan tagit plats i HD.


 11. Utfallet i sydkoreanska HD har nu fått Japans utrikesminister att se rött.


 12. Men HD:s bedömning väntas nu bli prejudicerande för alla landets delstater.


 13. HD avvisar Texas stämning i försök att riva upp Bidens seger, rapporterar AP.


 14. För HIF:s skull är det onödigt att dra ut på beslutet, säger Granqvist till HD.


 15. En ung konservativ domare ger en republikansk prägel på HD under lång tid framöver.


 16. HD får in ungefär 6 000 överklaganden varje år, varav drygt 100 får prövningstillstånd.


 17. De totalt nio domarna sitter i HD på livstid, såvida de inte självmant väljer att avgå.


 18. Jättetråkigt att HD inte tar sitt ansvar, säger My Hedström, byråchef hos riksåklagaren.


 19. -Jättetråkigt att HD inte tar sitt ansvar, säger My Hedström, byråchef hos riksåklagaren.


 20. Det är andra gången en sittande premiärminister i Pakistan diskvalificeras av en dom i HD.


 21. Nu argumenterar de i landets HD om att det är en fråga för parlamentet att lösa på egen hand.


 22. Men det är ännu oklart om HD, som beslutat att inte ge målet förtur, kommer att ta upp fallet.


 23. Den högsta kända vindhastigheten på en planet finns på HD 189733b, som ej ligger i solsystemet.


 24. Högsta domstolens beslut innebär att målet inte tas upp till prövning”, skriver HD på sin hemsida.


 25. Finska HD kommer inte att pröva saken vilket får landets rättsexperter att döma ut lagstiftningen.


 26. Även finansminister Ishaq Dar förbjuds av HD att inneha ett offentligt ämbete, rapporterar Reuters.


 27. Filmen lanserades som en UMD-utgåva den 31 juli 2006 och som en HD DVD-utgåva den 13 december samma år.


 28. Men under natten mot lördagen svensk tid rapporterade nyhetsbyrån AP att HD gett stämningsansökan avslag.


 29. År 2015 skapades en nyversion av Super Mario 64 vid namn Super Mario 64 HD, utvecklat av fans till spelet.


 30. Illustration av planeten HD 209458 b och stjärnan V376 Pegasi (HD 209458), som är en planetpassage-variabel.


 31. Hundratals oppositionsanhängare har gått ut i demonstrationer med krav på att regeringen följer HD:s beslut.


 32. När HD:s domare kategoriseras som ”konservativa” eller ”liberala” åsyftas främst synen på grundlagstolkning.


 33. Enligt HD:s bedömning finns flera risker för den kinesiska medborgaren om han skulle bli utlämnad till Kina.


 34. När man talar om HD:s medlemmar som konservativa eller liberala menar man främst i synen på grundlagstolkning.


 35. HD anser att det inte är möjligt enligt svensk lagstiftning, enligt ett pressmeddelande från HD under tisdagen.


 36. Detta då rättsprocesserna mot dem enligt HD varken varit förenliga med konstitutionen eller internationell rätt.


 37. • När man talar om HD:s medlemmar som konservativa eller liberala menar man främst i synen på grundlagstolkning.


 38. ”Låt dem bli lika rädda som en polis i Baskien.” (Enligt HD ett förhärligande av den baskiska terrorgruppen ETA).


 39. Sedan dess har rekordet erövrats (2013) av HD 140283, även kallad Metusalem-stjärnan, med 14,5 ± 0,8 miljarder år.


 40. När man talar om HD:s medlemmar som ”konservativa” eller ”liberala” menar man främst i synen på grundlagstolkning.


 41. Kameran monteras under pipan på pistolen, och börjar automatiskt spela in i HD så fort vapnet lossas från hölstret.


 42. Jag gör det här för att försvara rättsstaten, sade chefsdomaren till journalister som samlats utanför HD, enligt AFP.


 43. En remasterversion av spelet släpptes till Playstation 3 och Xbox 360 under 2012 som en del av Silent Hill HD Collection.


 44. Kavanaugh anklagas för sexuella övergrepp av flera kvinnor, något som väckt frågan om han bör bli domare i HD eller inte.


 45. De två nya lagarna samt den väntande lagen om HD kräver underskrifter från Polens president för att träda i kraft fullt ut.


 46. Allt från elektronik och byggvaror till motordrivna fordon, säger Jörgen Winberg, inre befäl hos Helsingborgspolisen, till HD.


 47. President-administrationen argumentar nu för att inreseförbudet borde vara gällande i praktiken till dess att annat beslutats i av HD.


 48. Trump har under sin presidentperiod dessutom nominerat två domare till HD, vilket innebär att en majoritet är utsedda av republikaner.


 49. HD menar att LTF bryter mot konstitutionen, eftersom det är en förening som använder våld och kriminella medel för att uppnå sina mål.


 50. Robert Helenius som själv är advokat poängterar att HD endast tar upp mellan två-tre procent av de mål som söks prövningstillstånd för.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ HBL Haag ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet HD som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "HD" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "HD" i ett större sammanhang.