Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till HBL

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet HBL, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet HBL i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "HBL".

HBL i en mening

Här nedanför hittar du exempelmeningar till ordet HBL.


  1. Enligt HBL har hon under tisdagen informerat president Sauli Niinistö om läget i regeringen.


  2. Marin säger att hon är beredd att axla ansvaret som statsminister, om det blir aktuellt, skriver HBL.


  3. Tidigare på dagen sade hon att hon börjar förlora tron på regeringens funktionsduglighet, enligt HBL.


  4. I så fall kommer det att finnas använt kärnbränsle ombord och det gör transporten mer riskfylld, skriver HBL.


  5. I stället för att räta ut kursen fortsatte fartyget ändå att svänga till höger mot farledsområdets kant, vilket ledde till bottenkänning, skriver finländska tidningen HBL.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ Göteborg HD ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet HBL som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "HBL" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "HBL" i ett större sammanhang.