Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till här

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet här, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet här i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "här". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet här kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är härar, härarna, hären, härens och härs. Om du klickar på den böjning av ordet här som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Här i en mening

Här är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar till här.


 1. Läs mer här.


 2. Det är en spökstad här nu.


 3. Se Sveriges segermål här:.


 4. Barnen står i centrum här.


 5. Det här är ett fritt land.


 6. Jag älskar det här landet.


 7. Några har varit här förut.


 8. Det här hände mitt i stan.


 9. Jag missar aldrig det här!


 10. Just nu är mitt fokus här.


 11. Hon blev för omringad och felvänd i den här rollen.


 12. Vi står upp för den här överenskommelsen, sade han.


 13. I efterhand insåg jag att det här blev väldigt fel.


 14. Jag är rädd, det är farligt för mig här, säger han.


 15. Många vaccin riktar sig mot det här spikeproteinet.


 16. År 1960 revs Norra Hamngatan 8 och Hamnstyrelsen byggde här en ny kontorsbyggnad.


 17. Det här är inte en perfekt demokrati, det är tydligt att militären har övertaget.


 18. "Miljö" "bussar" "förbjud bilen"Ni har ingen aning om hur det är att bo här uppe.


 19. En storspelande Daniel Marmenlind hade stor del i den här segern i sin SHL-debut.


 20. Det här är ytterligare ett viktigt steg mot rättvisa, säger Klobuchar i en tweet.


 21. Den här typen av debattformat, när man ska svara på 60 sekunder, funkade inte särskilt bra för honom.


 22. Det är lantbruk, skogsindustrin och så gruvorna. Nu hoppas vi på kanske fem nya gruvor här i trakten.


 23. Det här är det första tillfället där kandidaterna får tala till punkt, och de känner sig mer bekväma.


 24. Vietnameserna är stolta över att mötet hålls här och man vill vara lite av en förebild för Nordkorea.


 25. Det är ett väldigt hårt slag eftersom vi inte förväntade oss att inleda turneringen på det här viset.


 26. Enligt Per Holmlund är glaciärraset en företeelse som tyvärr inte är helt ovanliga i de här områdena.


 27. ”Om det här hade hänt president Obama hade många personer suttit i fängelse”, sade Trump under talet.


 28. Därför vill man inte ta några risker den här gången, säger Ulrika Bergsten, SVT:s Asienkorrespondent.


 29. Det känns lite girigt att stå här och vara tjurig över att det blev silver, säger Fredricson till TT.


 30. Backsidan generellt med Mira i spetsen kommer leda det här gänget med stabilitet bakifrån, säger hon.


 31. Det är inte blåsten som är det farliga i det här fallet, förklarar SVT:s meteorolog Tora Tomasdottir.


 32. Den här rapporten pekar mycket på vad som gått fel, men om man bara gör det kan man skapa hopplöshet.


 33. Men den som korsar den här gränsen riskerar att få med sig mer än bara ett leende från gränsvakterna.


 34. ”Mitt budskap till landet den här helgen är enkelt: Vi måste fokusera på det positiva som väntar oss.


 35. Personligen är jag besviken över att vi år 2018 fortfarande inte har instiftat den här lagen i Idaho.


 36. Redan när han fick höra talas om den särskilda åklagaren ska Trump ha utbrustit:Det här är slutet för mitt presidentskap.


 37. Varje år bär miljöarbetarna i projektet Aquaceax tillbaka 40 ton skräp från stränderna här, varav 10 ton är enbart plast.


 38. Och när man pratar om dom så är det om problem och det här snacket om no-go-zoner, vi har inga sådana, säger Nabil Larbi.


 39. Under det här senaste året har antalet videor och bilder jag fått skickat till mig från kvinnor inne i Iran ökat oerhört.


 40. Det här var en historisk händelse i W.A.S.P.:s historia, och fans från hela världen tittade tillsammans på samma konsert.


 41. En person som jag inte kände sa att gud finns inte, sa mannen i tingsrätten och la till:Den här människan gjorde mig arg.


 42. Det här är ju en funktion som har funnits hos många privata aktörer rätt länge, är man inte lite sen på bollen med detta?


 43. Vi visar att vi måste stå upp för europeiskt samarbete, för rättsstaten och markera mot den här auktoritära utvecklingen.


 44. Klart ingen kan gå oberörd ur ett sådant här möte, säger kommundirektören Hans Karlsson på en presskonferens efter mötet.


 45. Vårt lagsystem är inte så strikt när det kommer till den här typen av våld, liknande händelser har skett så många gånger.


 46. Det här sätter fingret på hur viktigt det är att vi fortsätter följa de allmänna råden, att begränsa våra kontakter och tar prov om man har symtom, säger Gunlög Rasmussen.


 47. Lärarna är väldigt duktiga på att anpassa sig och eleverna brukar inte heller reagera negativt på sådana här justeringar, säger Åtvidabergs kommundirektör Robert Bredberg.


 48. Det här är en otrolig situation som är väldigt unik, säger Marcos Grosso, men betonar samtidigt att det är förbjudet att vistas så nära djuren i ”valstaden” Puerto Madryn.


 49. Genom den rättsmedicinska undersökningen som gjorts så här långt har det också kunnat konstateras att inga skador finns som talar för att han har utsatts för något våld.”.


 50. Vi kommer från Afghanistan, när vi åkte uppfattade vi Kabul som tillräckligt säkert, ingen såg den här situationen komma så fort, säger Zabihullah Niazi, pappa i familjen.

Härar i en mening

Härar är en böjningsform av ordet här, här nedan hittar du exempelmeningar till härar.


 1. Han besegrade flera osmanska härar.


 2. Tusentals polacker sökte sig till det revolutionära Frankrikes härar för att under dess fanor kämpa för Polens frihet i helt polska legioner.

Härarna i en mening

Härarna är en böjningsform av ordet här, här nedan hittar du exempelmeningar till härarna.


 1. När de båda härarna stod uppställda fick man se en skara ryttare närma sig floden.

Hären i en mening

Hären är en böjningsform av ordet här, här nedan hittar du exempelmeningar till hären.


 1. Den franska hären anföll därefter Paris den 8 september.


 2. En mindre attack mot hären avvärjdes snabbt av Lasse Olsson.


 3. Tre från Luftwaffe och nio från hären (de samlade arméerna).


 4. Den kristna hären var dock för svag för att ta upp förföljelsen.


 5. Upproret rörde sig dock söderut och hären bestod snart av mer än tusen man.


 6. I september 1696 tog Stenbock avsked från markgreven och den kejserliga hären.


 7. Den 14 maj 1450 anlände den stora osmanska hären till den albanska huvudstaden Kruja.


 8. Båda begravdes av den ryska hären under militära högtidligheter vid södra sidan om koret.


 9. De av Skanderbeg ledda albanska krigarna vann över den osmanska hären för första gången på ett slagfält.


 10. I pjäsen beslutar Cymbeline att avlägga tribut till romarna trots den engelska segern över den romerska hären.


 11. Den mest omfattande var slaget vid Hjärtum den 27 september, därefter återsamlades danska hären 8 oktober vid Bohus.


 12. Den osmanska armén svalt och nattetid anföll albanerna den osmanska hären som till slut tvingades att dra sig ur Albanien.


 13. När den kristna hären bröt upp visade sig Raimond ha haft rätt: vägen saknade vatten och snart led både män och hästar av törst.


 14. Den ansenliga hären delades sedan i två hopar, över vilka Lasse Olsson och en annan krigsman, Lasse Eriksson, sattes till hövitsmän.


 15. Efter 1709 började piken bli allt mindre vanlig, men användes inom svenska hären under Karl XII:s hela tid såväl till anfall som försvar.


 16. Själv sade sig hären komma från "Klene Egifft", lilla Egypten vilket tolkats av vissa forskare som en romsk bosättning på Peleponnesos i Grekland.


 17. Den danska hären bröt den 16 och 17 november upp från landstigningsplatsen vid Råå för att inkvarteras i byarna omkring Helsingborg och Landskrona.


 18. På uppdrag av Frederik III leddes Köpenhamns försvar av den tillförordnade riksmarsken Axel Urup, som varit anförare för den danska hären i Skåne 1657.


 19. Kungen beordrade de resterande anfallsstyrkorna att retirera till områden utanför staden där hären var utom skotthåll men fortfarande inneslöt Köpenhamn.


 20. De förhalade dock medvetet förhandlingarna för att ge hären tid att samlas, innan sändebuden återvände till Uppsala för att rapportera om upprorsstyrkorna.

Härens i en mening

Härens är en böjningsform av ordet här, här nedan hittar du exempelmeningar till härens.


 1. Det är inte känt vad de två talade om, men efter samtalet hade Jeanne utsetts till den franska härens överbefälhavare.


 2. Sett till härens totala antal, som var lägre än vid Poltava, är förlusterna vid Kirkholm avsevärt större än vid det senare slaget.

Härs i en mening

Härs är en böjningsform av ordet här, här nedan hittar du exempelmeningar till härs.


 1. Jag följde kapten Cooks kölvatten härs och tvärs i Söderhavet och gjorde många andra resor.

Synonymer till här

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet här följande synonymer: armé och närvarande.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ häpnas här och där ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet här som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "här" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "här" i ett större sammanhang.