Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till häpnar

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet häpnar, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet häpnar i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "häpnar".

Häpnar i en mening

Här nedanför hittar du exempelmeningar till ordet häpnar.


  1. Skolans advokat Peter Hamnebo häpnar när han hör Axel Darviks argument.


  2. Ingen förstår exakt vad som hände ("not knowing quite what has happened"), men djur, natur och kroppen självt häpnar ändå vördade inför händelsen.


  3. I ett brev till Sven Hedin 1921 gjorde han också en koppling mellan bolsjevismen och judendomen, samt uttryckte sig på ett sätt som kan klassificeras som antisemitiskt: "Man häpnar.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ häpnadsväckande häpnas ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet häpnar som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "häpnar" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "häpnar" i ett större sammanhang.