Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till G8

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet G8, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet G8 i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "G8".

G8 i en mening

Här nedanför hittar du exempelmeningar till ordet G8.


  1. Mellan 1997 och 2014 kallades klubben för G8.


  2. Ryssland uteslöts efter annekteringen av Krimhalvön 2014 och G8 blev då G7.


  3. Ryssland var 1997-2014 med i samarbetet och gruppen bytte tillfälligt namn till G8.


  4. Ryssland var en del av gruppen, som då kallades G8, mellan 1998 och 2014, men stängdes av efter annekteringen av Krim.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ G7 GP ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet G8 som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "G8" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "G8" i ett större sammanhang.