Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till Fredrika

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet Fredrika, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet Fredrika i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "Fredrika".

Fredrika i en mening

Här nedanför hittar du exempelmeningar till ordet Fredrika.


 1. • Templet i Fredrika ska byggas nästa år.


 2. I skogarna runt Fredrika plockas nu mängder av hjortron.


 3. Den här gången gäller det 84 vindkraftverk som ska till Fredrika.


 4. Han lärde känna många samtida författare, särskilt Fredrika Bremer.


 5. Nyligen upptäckte brandflyget en skogsbrand i Norrfors mellan Åsele och Fredrika.


 6. Utöver sedlighetsfrågan var Kerfstedt engagerad i Fredrika Bremer-förbundets bokkommitté.


 7. I Sverige var Fredrika Bremer, Sophie Adlersparre och Ellen Key tre tidiga kvinnorättskämpar.


 8. Förutom brandflygplanen så arbetar fyra enheter från räddningstjänsten där, två från Fredrika och två från Åsele.


 9. Utöver Rydberg utgjorde två kvinnliga författare inspirationskällor för Leffler, Fredrika Bremer och Emelie Flygare Carlén.


 10. Kerfstedt var även en flitig besökare på Calla Curmans salong på Floragatan 3 samt hemma hos Fredrika Limnell och Ellen Key.


 11. Två deltog vid branden i Fredrika i Västerbotten förra tisdagen och vid branden i Ånge i Västernorrland deltog alla fyra planen.


 12. Hon började resa runt till husmodersföreningar i Uppland och höll föredrag om kulturpersoner som Fredrika Bremer och Jenny Lind.


 13. Brandflygplanen hann knappt landa innan det blev skarpt läge, då räddningstjänsten behövde assistans vid en skogsbrand nordväst om Fredrika.


 14. Under tisdagen ska det sista bladet vara på fast mark och om två veckor, den 28 juni, påbörjas den långa färden mot slutstationen i Fredrika.


 15. Innan dess var övre delen av Björna socken ett av samer glest befolkat område, som sträckte sig många mil mot Åsele, Fredrika och de äldre byarna i Björna.


 16. En plockare i Mesele som jag träffade häromdagen hade plockat över 58 kilo hjortron på en dag, säger bäruppköparen Sylve Björkman, när SVT Västerbotten träffar honom i Fredrika.


 17. Efter en hälsoresa till Tyskland samma år, som Fredrika Bremer bekostade, flyttade han till en lägenhet i Operahuset i Stockholm, för att för sin forsknings skull vara närmare Riksarkivet.


 18. Fredrika Bremer var kanske hans viktigaste arvinge i fråga om att placera kvinno- och familjesynen i ett vidare, historiskt och samhälleligt, sammanhang, men även Ellen Key räknas till dem.


 19. De vattenbombande flygplanen har förra veckan deltagit i två insatser i norra Sverige två deltog i Fredrika i Västerbotten förra tisdagen och vid Ånge i Västernorrland deltog alla fyra planen.


 20. Denna insändare är en av de första poetikerna skrivna av en kvinna i Norden (efter Fredrika Runebergs Min pennas saga, i slutet av 1860-talet och början av 1870-talet, dock utgiven först 1946).

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ Fredrik Fredriksson ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet Fredrika som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "Fredrika" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "Fredrika" i ett större sammanhang.