Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till fredlig

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet fredlig, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet fredlig i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "fredlig". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet fredlig kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är fredliga och fredligt. Om du klickar på den böjning av ordet fredlig som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Fredlig i en mening

Fredlig är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar till fredlig.


 1. USA söker fredlig lösning.


 2. Jag tror på en fredlig utveckling.


 3. Stämningen är hoppfull och fredlig.


 4. I övrigt var marschen förhållandevis fredlig.


 5. Demonstranterna efterfrågar nya val och en fredlig övergång.


 6. Den 50 dagar långa protesten har varit allt annat än fredlig.


 7. Vi har inte gett upp hoppet om att hitta en fredlig väg framåt.


 8. Enligt Theresa May ligger fokus på att finna en fredlig lösning.


 9. I talet sade han att de vill att området blir en fredlig gränsregion.


 10. Susan Bro tror inte att Jason Kessler vill ha en fredlig demonstration.


 11. Irland är en delad ö och delningen har genom åren varit allt annat än fredlig.


 12. ”Den senaste utvecklingen understryker behovet av dialog för en fredlig lösning.


 13. USA vill förhandla om en kärnvapenfri koreansk halvö och söker en fredlig lösning.


 14. En fredlig demonstration med engelsktalande lärare och jurister slogs ner av militären.


 15. Vår kamp är inte våldsam, det är en fredlig civil olydnad, sa Pasjinian enligt Reuters.


 16. Det är en fredlig strejk, säger Honey Lwin, lärare vid Yangon-universitet, till Reuters.


 17. Det beror dels på läget en fredlig plats som löper mindre risk att drabbas av katastrofer.


 18. De första veckorna sjöng libaneserna: “Fredlig, fredlig, den här revolutionen är fredlig”.


 19. En lösning på kriget kan bara hittas på fredlig väg och under FN:s ledning, sa presidenten.


 20. Det var en fredlig protest, vi använde inte våld, säger 23-årige Pavel Konoplyanik till AP. .


 21. Utrikesminister Margot Wallström (S) har inte gett upp hoppet om en fredlig lösning i Syrien.


 22. Men det finns också de som gillar reklamfilmen för dess budskap om islam som en fredlig religion.


 23. Utanför presidentpalatset hade tusentals människor samlats i en fredlig protest mot de nya lagarna.


 24. Några andra demonstranter gick runt med färgglada ballonger i en fredlig manifestation för mångfald.


 25. Jag är en fredlig demonstrant och jag kan inte kontrollera på vilket sätt de uttrycker sina åsikter.


 26. Landets nya ledning har gett löfte om en fredlig dialog, men hur tungt orden väger är svårt att säga.


 27. Sverige är berett att använda sina kontakter för att bidra till en fredlig lösning på Nordkoreakrisen.


 28. Nu menar många bedömare och experter att EU måste försöka samla parterna för att nå en fredlig lösning.


 29. Syftet med konferensen var att förbereda en för fredlig efterkrigstid, men blev istället raka motsatsen.


 30. Vi vill uppmana alla att inte begå våldshandlingar utan att försöka hitta en fredlig väg framåt, sa hon.


 31. Syftet med konferensen var att förbereda för en fredlig efterkrigstid, men det blev istället raka motsatsen.


 32. ”Det finns inget alternativ till en helt fredlig lösning på konflikten”, säger Merkel och Macron i uttalandet.


 33. Rådet tillägger också att rådets medlemmar och andra länder ska försöka hitta en fredlig lösning genom dialog.


 34. Demonstrationen i Paris var till en början fredlig, men senare på lördagseftermiddagen uppstod sammandrabbningar.


 35. Vi lär upp nästa generation av aktivister, förkämpar och allierade till fredlig, icke-våldsam, positiv förändring.


 36. USA står för demokrati runt om i världen och det är nu viktigt att det sker en fredlig och ordnad maktöverföring”.


 37. Samtidigt har han påpekat att USA föredrar en fredlig maktförflyttning i Venezuela, utan någon militär inblandning.


 38. Efter det kom intervjun med Fox News där Moon Jae-in talade om stora möjligheter för att hitta en fredlig väg framåt.


 39. Den colombianska Farc-gerillan, som numera lagt ner sina vapen och blivit en fredlig politiska rörelse, har bytt namn.


 40. Redan före kriget slog man stenhårt mot fredlig opposition och demonstrationer, men nu talar vi om helt andra siffror.


 41. Men om det går åt andra hållet så tror Ken Christensen, demokratisk kampanjstrateg, att maktöverlämningen blir fredlig.


 42. Säkerhetsrådet tillägger också att rådets medlemmar och andra länder ska försöka hitta en fredlig lösning genom dialog.


 43. Man vill ha en fredlig övergångstid och man är inte ute efter att i första hand sätta dit Lukasjenko, säger Elin Jönsson.


 44. Samtidigt som britterna varnar för vad konsekvenserna kan leda till, vill man först och främst nå en fredlig lösning med Iran.


 45. Min erfarenhet säger mig att det inte är religionen som avgör hur fredlig man är, utan mer vilka omständigheter man lever under.


 46. Att tilltron till en fredlig lösning är extremt låg på båda sidor bekräftas av freds- och konfliktforskaren Hamida Giyasbayli i Baku.


 47. Mandela frigavs 1990 efter att han inlett förhandlingar med Nationalistpartiet om en fredlig övergång till ett demokratiskt Sydafrika.


 48. USA deltar i Qatar-förhandlingarna som syftar till att komma närmare en fredlig lösning på den 18 år långa konfilkten med talibanerna.


 49. Sydkorea är tillsammans med Trump ”optimistiska över att fortsätta en diplomatisk process och nå en fredlig lösning”, sa Chung Eui-Yong.


 50. Jag tror när rösterna är räknade och det visar att Biden vunnit så kommer det bli en fredlig maktöverföring, som det alltid varit i USA.

Fredliga i en mening

Fredliga är en böjningsform av ordet fredlig, här nedan hittar du exempelmeningar till fredliga.


 1. Demonstrationerna var på många håll fredliga.


 2. Även fredliga demonstrationer har arrangerats.


 3. Det ser ut att bli fredliga spel i Pyeongchang.


 4. Polisen använder våld mot fredliga demonstranter.


 5. Han säger att studenternas protester var fredliga.


 6. Våld leder aldrig till fredliga hållbara lösningar”.


 7. Vi borde vara fredliga men det är svårt just nu, säger han.


 8. Den stora majoriteten av demonstrationerna är dock fredliga.


 9. På fredagen ägde nya protester rum, både fredliga och våldsamma.


 10. Det som började som fredliga protester kan sluta i sju års fängelse.


 11. De senaste veckorna har präglats av både fredliga protester och våld.


 12. Bränder och vandalism förekom, men protesterna var i huvudsak fredliga.


 13. Malin Mendel: Om du jämför hinduer och muslimer vilka är mest fredliga.


 14. Han uppmanade sedan sina anhängare att fortsätta de fredliga protesterna.


 15. Under tiden i husarrest prisades hon för sitt fredliga motstånd mot juntan.


 16. Och vi vill ta tillbaka vår fredliga samlevnad, säger hon i TVE:s sändningar.


 17. De fredliga, som ville uppnå rösträtt med lagliga medel benämns suffragister.


 18. Enligt Amnesty International var demonstrationerna till största del fredliga.


 19. Protesterna, som från början var fredliga, blev våldsamma under måndagsnatten.


 20. Enligt Amnesty International var demonstrationerna till största del fredliga. .

Fredligt i en mening

Fredligt är en böjningsform av ordet fredlig, här nedan hittar du exempelmeningar till fredligt.


 1. Men många demonstrerar också fredligt med tomma kastruller.


 2. Han kommer inte att få några problem, vi löser detta fredligt.


 3. Ett land som hittills aldrig har upplevt ett fredligt maktskifte.


 4. Det mesta gick fredligt till i paraden som hade beskydd av polis.


 5. -Jag ser män, kvinnor och barn som demonstrerar på ett fredligt sätt.


 6. Talibanerna vill ge sken av att allting ska gå lugnt och fredligt till.


 7. Men dagens demonstrationer ska ha varit lugnare och gått fredligt till.


 8. Det är det som är det katalanska folkets kraft, vi är ett fredligt folk.


 9. Att ni går ut på gatorna och demonstrerar fredligt är er rätt enligt grundlagen.


 10. Hans styre verkar bli allt mindre fredligt, med flera konflikter runtom i landet.


 11. Att ge oss ut på gatorna med utsträckta armar, fredligt, säger Santiago Lafuente. .


 12. 27 maj: Protesterna som började fredligt börjar urarta och sprids till flera städer.


 13. Det är annars så fredligt i det här landet, säger Hanna Holmberg som jobbar som aupair.


 14. Demonstrationen fortlöpte fredligt, men när den avslutats vägrade en del att lämna platsen.


 15. Det är det som är det katalanska folkets kraft, vi är ett fredligt folk, säger Sala till AP.


 16. USA är en stark demokrati och jag hoppas att det blir ett fredligt återställande av ordningen”.


 17. Samtidigt uppmanar USA militären att på ett fredligt sätt tillåta humanitär hjälp att komma in i landet.


 18. Han uppskattar alla hälsningar som han har fått och vill att protesterna fortsätter på ett fredligt sätt.


 19. Enligt inrikesministern har det förts samtal om ett fredligt maktöverlämnande, för att undvika blodspillan.


 20. Jag kom hit för att diskutera villkoren för din avgång och villkoren för ett fredligt och smidigt maktskifte.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ fredagsmorgon fredsavtal ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet fredlig som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "fredlig" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "fredlig" i ett större sammanhang.